Các lỗi khi thực hiện đăng nhập ở máy photo Ricoh MP C6000 (Phần 3)

Để có thể giúp bạn những thông tin cần thiết về các lỗi hiện nay của máy photo khi hoạt động, với những thông tin cần thiết về các vấn đề của máy và cách khắc phục lỗi của máy và những ứng dụng bên trong máy. Gia Văn hân hạnh để có thể giúp bạn trong những vấn đề của chiếc máy photo ricoh hiện nay.

Xem thêm những thông tin cần thiết về các lỗi hiện nay của máy photo:
Những sự cố khi IN ở máy photocopy Ricoh MP C6000
Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy photo màu Ricoh Aficio C6000 (Phần 2)
Các lỗi khi thực hiện đăng nhập ở máy photo Ricoh MP C6000 (Phần 2)
 • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI LỖI ĐĂNG NHẬP
Thông báo Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Thay đổi khay giấy khi sử dụng Khay giấy bị thay đổi kích thước giấy được đặt trong khay. Đặt giấy đúng quy định.
Ảnh sai vị trí ban đầu Ảnh bị loại khi in Máy in RPCS Nhấn [Print quality] sau đó chọn [Changer User settings]  đổi cài đặt và nhấn  [Image Adjustments] để chỉnh hình ảnh và điều chỉnh hình ảnh để phù hợp với độ phân giải của tệp
Sự cố: Phông chữ máy in bị lỗi Xảy ra lỗi ở phần cài đặt phông chữ Liên hệ đại diện dịch vụ.
Thao tác đục lỗ bị hủy bỏ Thao tác đục lỗ khi in bị hủy bỏ Kiểm tra xem hướng đặt giấy, hướng để in và vị trí đục lỗ xem có chính xác, phù hợp không. Thiết lập chế độ in theo yêu cầu của bạn.
Nhận dữ liệu thất bại Nhận dữ liệu bị hủy bỏ Gửi lại dữ liệu
Gửi dữ liệu thất bại Thiết bị nhận lệnh dừng gửi dữ liệu, tập tin từ trình điều khiển máy in. Kiểm tra xem máy tính có hoạt động chính xác không.
Thao tác kẹp giấy bị hủy bỏ Thao tác kẹp giấy bị hủy bỏ Kiểm tra hướng đặt giấy, chất lượng giấy, hướng in và vị trí kẹp giấy. Thiết lập lại máy để có thể sử dụng theo yêu cầu của bạn.
Mật khẩu không chính xác Nhập mã, mật khẩu của tập tin nén PDF không chính xác. Nhập mật khẩu chính xác
Dữ liệu lưu vượt quá mức cho phép khi sử dụng thao tác sẽ bị hủy HDD đầy sau khi lưu tập tin xóa tập tin được lưu trữ trong tài liệu hoặc giảm kích thước tập tin cần gửi lại.
Dữ liệu lưu vượt quá mức cho phép khi sử dụng thao tác sẽ bị hủy Tập tin vượt quá giới hạn Xóa các file không cần thiết
Dữ liệu lưu vượt quá mức cho phép khi sử dụng thao tác sẽ bị hủy Tập tin vượt quá giới hạn Xóa các file không cần thiết hoặc giảm số lượng những tập tin để lưu vào máy.
Không được phép sử dụng chức năng này. Thao tác sẽ bị hủy bỏ Nhập tên và mật khẩu người dùng không chính xác Kiểm tra tên và mật khẩu người dùng
Không được phép sử dụng chức năng này. Thao tác sẽ bị hủy bỏ Chức năng chọn không cho phép bạn đăng nhập tên người dùng Liên hệ quản trị viên
Lỗi z-fold Thao tác z-fold bị hủy bỏ Kiểm tra khay giấy, hướng đặt giấy trong khay, hướng in và thiết lập lại z-fold lần nữa
 • Không thực hiện được thì hay gọi đến dịch vụ của bạn đang sử dụng để sử dụng
 • CHÚ Ý
  • Sự cố in trên trang giấy. Không tương thích về cấu hình, bản bị lỗi
 • KIỂM TRA LỖI ĐĂNG NHẬP
  • Lỗi khi thưc hiện đăng nhập như thế nào kiểm tra các tập tin.
 • CHÚ Ý
  • Các lỗi có thể nhiều hone 50 lỗi sẽ được lưu lại. Và các lỗi cũ trogn máy sẽ được xóa, lỗi đươc lưu riêng đến khi số lỗi đạt 30.
  • Công tắc điện chính bị tắt thì các bản ghi sẽ bị xóa
  • A/ Nhấn {Printer} để thực hiện chức năng.
   Các thông báo lỗi khi đăng nhập ở máy photocopy ricoh Aficio C6000
  • B/ Nhấn [Error Log] Các thông báo lỗi khi đăng nhập ở máy photocopy ricoh Aficio C6000 1
  • Khi đó sẽ hiện danh sách lỗi