Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2018

Kích thước khổ giấy A3, A4, A5 trong in ấn là bao nhiêu?

Khổ giấy theo tiêu chuẩn  quốc tế ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476. Do Viện tiêu chuẩn Đức đưa ra năm 1922. Các thông số kích thước của khổ giấy được liệt kê trong bảng theo cả milimet và inch. Biểu đồ kích thước giấy Series A, Series B, Series C; thể hiện trực quan […]