Báo lỗi khi bạn sử dụng chức năng sao chép tài liệu, tập tin máy photo Ricoh MP 6000

Báo lỗi khi bạn sử dụng chức năng sao chép tài liệu, tập tin máy photo Ricoh MP 6000 là bài viết được tập hợp các lỗi của máy trong quá trình sử dụng hiện nay. Để có những thông tin cần thiết và cách sử lý những lỗi được giải thích cụ thể hơn ở trong bài viết.

Xem thêm các bài viết khác của những chiếc máy photo rioch:
Những lỗi xuất hiện khi đang hoạt động của máy photo Ricoh aficio C6000 (Phần 2)
Những lỗi xuất hiện khi đang hoạt động của máy photo Ricoh aficio C6000
Lỗi bảng điều khiển hiển thị thông báo chờ ở máy photocopy Ricoh C6000
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Không thể sử dụng giấy Kích thước của giấy không phù hợp khi sử dụng chức năng kẹp giấy Chọn kích thước giấy khi thực hiện theo đúng yêu cầu của máy
In không được 2 mặt ở giấy in này Kích thước giấy không đúng Kích thước giấy phù hợp khi in 2 mặt A3L, B4L, A4KL,

B5KL, A5KL, 11″×17″L,

11″×15″L, 11″×14″L, 10″×15″L,10 “x 14”L,legal (8 ½ “ x 14)L,Letter ( 8 ½ “ x 11”)KL,Half letter ( 5 ½ “8 ½ “)KL,Executive (7 ¼ “ 10 ½ “)L,F/GL (8 “x 13”)L,Foolscap (8 ½ “ x 13”)L,Folio(8 ¼  “x 13”)L,8 ¼ “ x 13”)L,8 ¼ “ x 14”)L,8” x10 ½ “)L,8 “ x 10”)L,8KL,16KKL

Chọn kích thước giấy phù hợp

Tập tin lưu vượt quá giới hạn cho phép khi thực hiện. Lượng trang quét vượt quá lưu trữ cho phép Thay đổi số lượng trang trong máy hợp lý.
Số lượng trang cho phép vượt quá giới hạn máy sẽ dừng lại. Số lượng trang lưu trữ của bản gốc đã quét  vượt quá giới hạn cho phép của một tài liệu Chọn [ Exit] để lưu trữ tập tin với số lượng trang phù hợp không vượt quá giới hạn cho phép.
Chế độ tạp chí hoặc booklet không có sẵn chế độ trộn hình ảnh với nhau Thực hiện chế độ magazine hoặc booklet hay các chức năng khác để quét, sao chép hoặc in bản gốc Thực hiện các chức năng tương tự để thực hiện.
Bản gốc được quét bằng những chức năng khác nhau. Chờ 1 chút Tài liệu hoặc bản gốc được quét bằng những chức năng khác Hủy bỏ các thao tác bằng cách nhấn [Exit] và  nhấn { document sever} hoặc {Scanner}. Kế tiếp  nhấn {Clear/stop}. Khi thông báo hiển hãy nhấn clear/stop. Sau đó màn hình sẽ hiển thị thông báo hỏi có chắc chắn muốn dừng lại thao tác quét hình ảnh nhấn [ Cancel]
Thông báo hiển thị cho bạn biết không được sử dụng chức năng này Do mã người dùng không cho phép bạn sử dụng chức năng bạn muốn dùng Nếu không hiển thị bật công tắt và nhấn {Energy Saver}. Mang hình tối đi nhấn {Energy saver} lần nữa. Màn hình sẽ hiện thị mã người dùng. Nếu dùng chức năng in hay photo hãy chọn {Energy saver} khi thao tác in kết thúc
Xác nhận mã người dùng thất bại Do bạn nhập tên mà mã người dùng không chính xác Liên hệ với quản trị viên
Xác nhận mã người dùng thất bại Thiết bị của bạn xác nhận tên và mã người dùng Liên hệ với quản trị viên
Tập tin chọn không được phép truy cập. Tập tin không được phép truy cập sẽ bị xóa Xóa tập tin không được phép truy cập Tập tin đã bị xóa bởi người sử dụng khác. Để xóa một tập tin bạn không được phép xóa, liên hệ với người tạo ra tập tin
Màn hình hiển thị thông báo chờ Danh sách cập nhật từ mạng được sử dụng bằng Smart Device Monitor. Tùy thuộc số lượng cập nhật có thể làm thao tác của bạn chậm một tí. Nếu thiết bị không hoạt động được thì màn hình sẽ hiển thị thông báo Trong khi đợi thông báo xuất hiện không được tắt công tắc hoạt động.