Không thể kết nối các máy phụ ở máy photo Ricoh Aficio C6000

Bạn có thể sử dụng nếu như những chiếc máy được kết nối với nhau bạn có thể sử dụng nhiều ở nhiều máy khác nhau. Những thông tin bên dưới sẽ giúp bạn những cách khắc phục không thể kết nối các máy phụ ở máy photo Ricoh Aficio C6000 nếu ra những nguyên nhân để tránh trường hợp máy lặp lại lỗi này khi thực hiện.

Xem thêm những thông tin cần thết về các bài lỗi ở máy ricoh:
Báo lỗi khi bạn sử dụng chức năng sao chép tài liệu, tập tin máy photo Ricoh MP 6000
Những lỗi xuất hiện khi đang hoạt động của máy photo Ricoh aficio C6000 (Phần 2)
Lỗi bảng điều khiển hiển thị thông báo chờ ở máy photocopy Ricoh C6000

Thông báo sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách giải quyết

Không thể kết nối với máy phụ, kiểm tra thiết bị Các chỉ số L là lit

Đĩa cứng của máy phụ đang xảy ra sự cố lỗi

Chọn [Exit] và màn hình hiển thị và làm theo
Không thể thực hiện in từ máy phụ. Kiểm tra trạng thái của máy phụ Có thể xảy ra sự cố kẹt giấy hoặc do mực hoặc thiết bị cần được bổ sung. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình. Nếu màn hình phụ của thiết bị hiển thị thông báo nắp máy bị mở bạn hãy làm theo hướng dẫn
Không thể thực hiện in từ máy phụ.Bạn hãy kiểm tra trạng thái của máy phụ Cáccông cụ của máy phụ bị mở Chọn {use tools/counter} để đóng các công cụ từ menu
Máy phụ đang ở chế độ tạm ngưng Máy phụ đang ở chế độ tạm ngưng Chọn {interrupt} để hủy chế độ tạm ngưng của máy phụ
Không thể thiết lập cùng một loại giấy trên máy phụ được Thiết lập loại giấy và khay giấy trên 2 máy khác nhau Thiết lập trên cả 2 máy
Các thiết lập bìa trang khi máy thực hiện ở máy phụ phải khác máy chính Do thiết lập bìa trang ở hai máy khác nhau Thiết lập trên cùng một máy
Các thiết lập thanh trượt ở máy phụ phải  khác máy chính Thiết lập các thanh trượt ở hai máy khác nhau để hoạt động không tương thích. Thiết lập trên cùng một máy
Các thiết lập loại giấy ở máy phụ phải khác với các thiết lập ở máy chính Thiết lập loại giấy ở hai máy khác nhau Thiết lập trên cùng một máy
Các thiết lập về giấy ở máy phụ phải giống với thiết lập ở khay giấy Thiết lập giấy ở hai máy khác nhau Thiết lập trên cùng một máy
Các dữ liệu, thông tin có trên máy phụ bị gỡ Các thông tin trên máy phụ bị gỡ Thiết lập lại các dữ liệu thông tin trên máy phụ