Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy photo màu Ricoh Aficio C6000

Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy photo màu Ricoh Aficio C6000 là bài viết thông báo về các lỗi thường xảy ra ở chiếc máy khi thực hiện chức năng cụ thể nào đó của chương trình. Để có thể khắc phục một các tốt nhất trong quá trình sử dụng hiện nay của máy photo ricoh.

Xem thêm những thông tin cần thiết về các sản phẩm của chiếc máy rioch:
Cách điều chỉnh âm thanh ở máy photo màu Ricoh Aficio C6000
Sự cố sao chép dữ liệu trong tập tin ở máy photo Ricoh MP C6000
Sao chép bị hủy do mất kết nối máy photo Ricoh Aficio C6000
  • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG FAX
Thông báo Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Được chỉ định có chứa một số điểm đến mà không được phép truy cập. Do nhóm được chỉ định có một số điểm được gửi đến bằng e-mail và một số địa chỉ khác bằng cách quét hình ảnh. Nhấn [Select] hiển thị trên màn hình để thực hiện thư điện tử. Để quét ảnh chọn [Select] để lấy tập tin muốn quét.
Không thể tìm thấy đường dẫn. Kiểm tra các cài đặt Thiết bị hoặc tập tin không chính xác Kiểm tra và nhập tên thiết bị và tên tập tin cho chính xác.
Chưa xác định người gửi Người sử dụng chưa xác định Xác định người gửi mail khi thực hiện  gửi e-mail
E-mail không chính xác. Nhập lại p e-mail. Địa chỉ E-mail không chính xác. Chắc chắn nhập địa chỉ e-mail đúng và sau đó thử gửi lại e-mail
Không được phép sư r dụng chức năng này Hạn chế sử dụng chức năng này Liên hệ quản trị viên
Xác nhận mã người dùng thất bại Do nhập tên và mật khẩu người dùng sai Chắc chắn đã nhập tên và mật khẩu người dùng chính xác
Xác nhận mã người dùng thất bại Thiết bị không thể xác nhận mã người dùng Liên hệ quản trị viên của bạn
Kết nối mạng đang gặp sự cố bạn hãy kiểm tra {13-10} Các số điện thoại chưa rõ nguồn gốc được đăng nhập bằng một thiết bị khác Kiểm tra lại số điện thoại chưa rõ nguồn gốc được lập trình đúng không trong chức năng Fax. Hoặc có thể sử dụng hình ảnh trên mạng để xác nhận.

Tham khảo ý kiến của quản trị viên

Kết nối mạng đang gặp sự cố hãy kiểm tra {13-11} Không thể vào cổng mạng Kiểm tra lại cổng mạng chưa rõ nguồn gốc được lập trình đúng không trong chức năng Fax. Hoặc bạn có thể sử dụng hình ảnh trên mạng để xác nhận.

Tham khảo ý kiến của quản trị viên

Kết nối mạng đang gặp sự cố bạn hãy kiểm tra {13-17} Tên người dùng mà bạn đăng kí không được xác nhận bởi SIP Kiểm tra địa chỉ IP và tên người dùng xem có đúng không trong chức năng Fax. Hoặc bạn có thể sử dụng hình ảnh trên mạng để xác nhận.

Tham khảo ý kiến của quản trị viên

Kết nối mạng đang gặp sự cố bạn hãy kiểm tra {13-18} Không thể kết nối vào dịch vụ SIP Kiểm tra địa chỉ IP và tên người dùng xem có đúng không trong chức năng Fax. Hoặc có thể sử dụng hình ảnh trên mạng để xác nhận.

Tham khảo ý kiến của quản trị viên

Kết nối mạng đang gặp sự cố hãy kiểm tra {13-24} Do bạn đăng kí mật khẩu cho dịch vụ SIP không giống với mật khẩu đăng kí trong thiết bị Liên hệ với quản trị viên
Kết nối mạng đang gặp sự cố hãy kiểm tra {13-25} Có thể do chức năng [Effective Protocol], [Ipv4]  chưa được kích hoạt hoặc địa chỉ IP bạn đăng kí không chính xác Trong [System Settings] hệ thống cài đặt, dưới [Interface Settings] giao diện màn hình, bạn hãy chọn [Effective Protocol], và sau đó kiểm tra [IPv4] được lập trình để [Active]. Có thể sử dụng hình ảnh trên mạng. Để biết thêm thông tin hãy  xem phần  Trợ giúp hình ảnh từ mạng .

• Trong [System Settings] cài đặt hệ thống, dưới [Interface Settings] giao diện màn hình,bạn hãy chọn [Machine IPv4 Address] địa chỉ thiết bị, và sau đó kiểm tra các địa chỉ IP được lập trình một cách chính xác. Hoăc có thể gọi trợ giúp về an ninh mạng

Kết nối mạng đang gặp sự cố hãy kiểm tra {13-26} Do các thiết lập trong [Effective Protocal] và [SIP Sever IP4 Address] khác nhau, hoặc có thể do địa chỉ IP đăng kí không chính xác Trong [System settings] và [Interface settings] chọn [Machine IP4 address] và sau đó kiểm tra địa chỉ IP xem có được lập trình đúng hay không. Cũng có thể sử dụng hình ảnh từ mạng.

Hoặc bạn có thể liên hệ với quản trị mạng