Sự cố Scanner khi thực hiện ở máy photo Ricoh Aficio C6000

Những hướng dẫn bên dưới có thể giúp bạn có những thông tin cần thiết khi sử dụng những để xử lý sự cố Scanner khi thực hiện ở máy photo Ricoh Aficio C6000. Mọi vấn đề được đặt ra với những thông tin đem đến với người dùng hiện nay. 

Xem thêm những thông tin bài viết cần thiết bên dưới:
Sự cố in dạng file pdf ở máy màu Ricoh aficio C6000
Các sự cố ở bảng in ở máy photo Ricoh Aficio C6000
  • SỰ CỐ KHI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUÉT HÌNH ẢNH (SCANNER)

    • Nguyên nhân nói về sự cố và cách khắc phục, giải quyết khi sư dụng chức năng quét hình ảnh (Scanner)
  • HÌNH ẢNH KHI QUÉT XONG KHÔNG NHƯ BẠN MUỐN

    • Nguyên nhân và cách khắc phục, giải quyết khi hình ảnh quét xong không như mong muốn.
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Ảnh quét bị nhem Do mặt kính tiếp xúc hoặc do khay nạp giấy tự động (ADF) bị bẩn Hãy làm sạch chúng.
Hình ảnh bị sai, lệch không đúng vị trí như bản gốc Do bản gốc bị di chuyển, lệch khi quét hình ảnh Không được di chuyển,không được làm lệch bản gốc khi quét hình ảnh
Ảnh bị sai, lệch không đúng vị trí như bản gốc Bản gốc không được phẳng, thẳng so với mặt kính tiếp xúc Chắc rằng bản gốc bạn đặt phải phẳng,  thẳng khi đặt lên mặt kính tiếp xúc
Anh được quét bị quét nhầm mặt Do đặt bản gốc nhầm mặt Đặt bản gốc đúng hướng.
Không có hình ảnh khi quét xong Do mặt bản gốc cần quét được đặt lên trên và bị đảo ngược Bản gốc được đặt trực tiếp lên mặt kính tiếp xúc,mặt cần quét phải úp mặt xuống. Khi bản gốc được đặt thông qua khay nạp giấy tự động (ADF) bề mặt bản gốc phải được quét.
Hình ảnh được quét bị xoay Do bạn thiết lập bản gốc Khi bạn chồng tất cả bản gốc lên khay nạp giấy tự động (ADF) hãy đặt ở cạnh đầu tiên
Hình ảnh được quét có khoảng trống – Nếu quét bản gốc sử dụng các chức năng khác với các chức quét TWAIN, thì phải thiết lập độ phân giải và kích thước giấy nhất định để tạo ra hình ảnh quét lớn hơn kích thước quy định

– Nếu cài đặt chức năng chuyển đổi định dạng tập tin, thì khoảng trống khi quét hình ảnh tập tin sẽ có nhiều khoảng trống hơn

Quét hình ảnh ở độ phân giải cao có thể làm giảm khoảng trống khi quét hình ảnh hơn
Hình ảnh được quét bị chuyển sang màu xám hoặc xuất hiện vài mẫu văn bản Đã sao chép tài liệu không được cho phép Kiểm tra xem tài liệu cần quét có được phép quét không. Đúng với yêu cầu của máy hay không
  • TẬP TIN ĐÃ LƯU KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC

    • Các vấn đề cần truy cập với những thông tin với người sử dụng hiện nay của máy
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Các tập tin đã lưu bị khóa và không thể truy cập Các tập tin được bảo mật bởi mật khẩu và bị khóa bởi mật khẩu, đã nhập mật khẩu sai 10 lần. Liên hện quản trị viên
Sư cố Scanner Ricoh C6000
Sư cố Scanner Ricoh C6000