Sự cố lỗi thiết lập chế độ In Fax ở dòng máy photocopy toshiba e-studio 2051C

Một trong những tình trạng hiện nay sự cố lỗi thiết lập chế độ In Fax làm cho máy hoạt động được như mong muốn. Khi chiếc máy bị lỗi khi thiết lập không chính xác với máy các tài liệu không được thực hiện khi thao tác máy đã thiết lập. Với mỗi dòng máy điều có một cách xử lý khác nhau để có thể đem lại một tính năng cần thiết, với những hướng dẫn dưới đây bạn có thể xử lý tạm thời khi gọi dịch vụ hỗ trợ.

Những bài viết liên quan về lỗi của máy photocopy
Sự cố chế độ in fax không thực hiện ở các hệ điều hành khi két nối với dòng máy photocopy 2551C
Chế độ in novell trong netware ở dòng máy photocopy toshiba 2051C
Chương trình in SMB trong hệ thống windows của máy photo toshiba e-studio 2051C

SỰ CỐ THIẾT LẬP MÁY IN

Mô Tả sự cố

  • Điêu kiển máy in thiết lập không đúng yêu cầu thủ tục cài đặt chưa hoàn chỉnh

Cách khắc phục

  • Điều khiển và cài đặt lại hoặc từ máy con máy có tiện lợi và tài liệu DVD hoặc tải về từ thiết bị

N/W-FAX LỖI ĐIỀU KHIỂN CHUNG

THIẾT BỊ KHÔNG THỂ KẾT NỐI TỚI MFP

           Mô tả sự cố

  • Bạn cố găng truy cập vào trạng thái của trình điều khiển N/W – FAX, thiết bị sẽ thông báo lỗi “Thiết bị không thể kết nối tới MFP”

Cách khắc phục,giải quyết

  • Các trình điều khiển N/W-FAX thất bại. Khiển tra thiết bị hoạt động. Nếu thiết bị không hoạt động.
  • Kết nối N/W – FAX thông qua TopAccess nếu không được hãy khởi động máy tính của bạn.

CÁC THAO TÁC FAX CHƯA ĐƯỢC LIỆT  KÊ TRÊN MÀN HÌNH TopAccess : “Nhật kí truyền”

Mô tả sự cố

  • Các fax đã gửi không hiển thị ghi xác nhận công việc trên bảng

Cách khắc phục

  • Thao tác FAX có liên quan không hiện trong danh sách lưu trữ thao tác thì việc truyền tải của bạn không thực hiện. Tìm thao tác không có  mã bộ phận trong “JOB STATUS – FAX” sau đó bạn chọn thao tác có liên quan tới FAX và nhấn nút [ SEND] để gửi lại.

TRUYỀN FAX KHÔNG THỂ THỰC HIỆN VỚI GIẤY BÌA

Mô tả sự cố

  • Trình điều khiển / W-Fax N được thiết lập các cổng IP, không có tờ bìa và lỗi XL xảy ra trong khi truyền fax và trình điều khiển máy in có tên bao gồm 54 ký tự hoặc nhiều hơn được quy định cho các máy in mặc định và fax được gửi với một tấm bìa thêm từ Microsoft Excel.

Cách khắc phục

  • Bạn hãy đặt tên tập tin của trình điều khiển máy in khoảng 30 kí tự hoặc ít hơn

SỰ CỐ VỀ VIỆC XÁC NHẬN PHẦN MỀM MÁY CON

Mô tả sự cố

Cách khắc phục

  • Nếu bạn không thể đăng nhập vào thiết bị để sử dụng phần mềm của máy con,bạn hãy liên hệ với quản trị viên của thiết bị. Nếu bạn lấy tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký trong phần mềm máy con được sử dụng để xác thực tròn trường hợp đăng nhập tự động, màn hình đăng nhập có thể không được hiển thị.

Với các lỗi được hỗ trợ hiện nay của các kỹ sư chuyên ngành photocopy sẽ giúp bạn khắc phục những sự cố cần thiết khi đang hoạt động. Bạn có thể gọi đến (08) 3848 6667 hoặc có thể tới website giavan.vn để được hỗ trợ cho bạn một cách hợp lý nhất.