Chế độ in novell trong netware ở dòng máy photocopy toshiba 2051C

Bạn có thể sử dụng một trong những cách bên dưới để chiếc máy photocopy hoạt động tốt nhấ thông qua các kết nối của netware với chế độ in novell. Những hướng dẫn dưới sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề liên quan đến việc kết nối trong chế độ in ở máy photocopy. Để biết thêm về các sự cố và cách xử lý của chúng bằng cách gọi đến (08) 3848 6667 để được tư vấn trực tiếp.

Xem thêm các bài viết tương tự của máy photo:
Mất kết nối hoặc cảm ứng bị vô hiệu hóa sau khi khi bạn tìm kiếm ldap máy photo toshiba e-studio 2051C
Chương trình in SMB trong hệ thống windows của máy photo toshiba e-studio 2051C
Cách khắc sự cố định vị thiết bị khi kết nối mạng ở máy photo toshiba 2051C (Phần 2)
  • Chế độ in novell trong netware

STT

KIỂM TRA SỰ CỐ

ĐÚNG

SAI

CÁCH KHẮC PHỤC

1 IPX/XPS chưa được kích hoạt ? Chế độ cần sử dụng ? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten IPX/XPS thiết lập chính xác
2 Thiết lập chế độ khi máy đang đợi in ? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten NETWARE được thiết lập bởi dịch vụ
3 Cấu hình của thiết bị đã kết nối NETWARE  đã hoạt động ? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Thiết lập mạng NETWARE thật chính xác
4 Chế độ in NETWARE đã cài đặt trên thiết bị chính xác chưa Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten NETWARE được thiết lập thật chính xác.
5 Máy in đã thiết lập trình điều khiển? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Xem hướng dãn hay gọi dịch vụ để thiết lập trình điều khiển
6 IPP với URL thiết lập cấu hình đã như yêu cầu ? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Xem hướng dãn hay gọi dịch vụ để thiết lập trình điều khiển
7 Thiết bị khi kết nối mạng trong Windows đã có? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten SMB và kích hoạt chế độ trên máy tính con đã thực hiện.
8 Thiết bị không in được ? Kết thúc mui ten “Thiết bị của bạn không thể in” ( Sự cố kết nối mạng )

MÁY TÍNH MACINTOSH

  • CHÚ Ý
  • Chế độ dưới đây không hỗ trợ in từ máy tính MACINTOSH dòng E-STUDIO 2551C
STT KIỂM TRA SỰ CỐ ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC
1 Đã kích hoạt Apple Talk chưa ? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Kích hoạt Apple Talk để thực hiện công việc
2 Địa chỉ IP đã cài đặt chưa ? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Ip được cài đặt chính xác
3 Thiết bị có sẵn khi bạn chọn nhấp vào biểu tượng máy in LaserWriter 8 ? Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Apple Talk được hỗ trợ bởi máy con Macintosh theo yêu cầu của máy
4 Các thiết bị khác từ mạng của máy  tính Macintosh không truy cập được Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Tìm thêm tài liệu về Macintosh hoặc liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật về máy Macintosh
5 Máy tính Macintosh có thể kết nối mạng với thiết bị không ? Bạn hãy xác định để thiết lập để được hỗ trợ chế độ in từ máy tính này Kết thúc mui ten Tìm thêm tài liệu về Macintosh hoặc liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật về máy Macintosh

Đem lại một sự đảm bảo cho bạn về những tính năng hay sự cần thiết hiện nay của máy về các tính năng người dùng. Để có thể giúp bạn có thể sử dụng chiếc máy tốt nhất trong công việc các máy được cung cấp tại giavan.vn với sự đảm bảo và dịch vụ sẽ giúp bạn có thể kiểm soát lỗi một cách tốt nhất khi làm việc.

Xem thêm các bài viết về lỗi khi máy đang hoạt động của toshiba:
Sự cố chức năng in khi thực hiện ở dòng máy photo toshiba 720
Hướng dẫn cách thay hộp mực ở dòng máy photocopy toshiba e-studio 2505
Những cách khắc phục lỗi khi không in được ở máy e-studio 850