Sự cố chức năng in khi thực hiện ở dòng máy photo toshiba 720

Sự cố chức năng in khi thực hiện ở dòng máy photo toshiba 720 là một trường hợp gặp khá phổ biến hiện nay của máy khi các thiết bị đã được kết nối nhưng vẫn không thực hiện được thao tác trên máy.

Đê có thể hiểu được lý do tại sao tình trạng xảy ra như Gia Văn liệt kê cho bạn những thông tin cần thiết khi thực hiện những thao tác và những tính năng cần thiết để chiếc máy photocopy hoạt động tốt hơn. Những lỗi sự cố được liệt kê ra sẽ đem đến những thông tin giúp bạn giải quyết vấn đề về khả năng thực hiện nhu cầu của công việt tốt nhất ở dòng máy photo toshiba e720 chính hãng.

CỔNG DRIVER MAPPED LỖI

Hình dung sự cố của máy
Nếu trình điều khiển máy in trên một điểm máy trạm vào cổng mạng sai, công việc không xuất hiện trong hàng đợi công việc hiện tại hoặc in ra

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG

Mở thư mục Printers từ Control Panel
Khi chọn chọn vào biểu tượng trên bản điều kiển.
Chọn Properties từ bản menu tắt

Tùy thuộc vào hệ điều hành mà thiết lập, chọn tab:
– Với windows 98 chọn chi tiết. Chọn máy in hoặc Novell queue
– Với windows NT 4.0/2000/XP/Sever 2003,chọn Ports. Thêm mới công vào máy để thực hiện.

Chắc chắn rằng đường dẫn đến thư mục là chính xác. Nhấn \\ \ in
– Trường hợp tương ứng giống như tên thiết bị được thiết lập từ các bảng cảm  ứng của máy.

Nhấp vào tab General và nhấn Print test page để xác nhận rằng các thiết lập là đúng.

LỆNH KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÍ CỦA PHOTOCOPY

Mô tả sự cố

Tùy chọn in được thiết bị khi bắt đầu thực hiện, nếu tập tin truyề đi chứa các lệnh, các lệnh được bạn thiết lập sẽ được ghi chồng lên nhau để thực hiện.
Ví dụ: tập tin có các phương thức truyền thông bạ có thể chọn khoor giấy A4 với lệnh IP, tài liệu được trên cớ chữ (cung cấp, các hạn chế lien quan đến máy photocopy được đáp ứng)

KHẮC PHỤC

Thuộc tính thay đổi trong tài liệu và tái tạo các tập tin bạn muốn in thực hiện các thao tác in. Thực hiện thao tác in bằng cách sử dụng lệnh LP mà không cần cài đặt thêm số bổ sung cho bạn.

KHÔNG NHỚ MẬT KHẨU TẬP TIN CỦA MÁY PHOTOCOPY

Mô tả sự cố

Lỗi không có mật khẩu cho việc in sau khi được gửi. Việc in cá nhân vẫn chờ cho đến khi bạn nhập chính xác mật khẩu

KHẮC PHỤC

Khi in sử dụng được những thông tin mật khẩu mới và xóa công việc hiện nay để đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Để có thể sử dụng công việc bạn cần có những thông tin mật khẩu để có thể sử dụng trong quá trình hoạt đông với bảng hiển thị cảm ứng.

TRUY CẬP CẤU HÌNH MÁY IN KHÔNG THÀNH CÔNG CỦA MÁY PHOTO

Mô tả vấn đề

Truy cập các đặc tính của máy in, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Truy cập cấu hình máy không thành công”.

KHẮC PHỤC

Nếu chương trình bạn đang sử dụng không kết nối với máy bạn kiểm tra lại hệ thống đang chạy đã được bật chưa hoặc kết nối thông qua TopAccess.
Nếu bạn vẫn không thể kết nối bạn nên khởi động lại máy nếu vẫn thất bại bạn kiểm tra việc chuyển cổng điều khiển máy in và chắc chắn nó đúng.

VIỆC IN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SMB CỦA MÁY PHOTOCOPY

Mô tả sự cố

Khi bạn in tài liệu bằng cách kết nối SMB, không thể in được vì lỗi “không thể  thực hiện cho máy tính từ xa” hoặc “tập tin của bạn không in được do lỗi” liên tục.

KHẮC PHỤC

Khi sử dụng in ở máy SMB với mạng lưới nhỏ, bạn có thể sử dụng các hệ điều hành khác nhau như: Windows NT 4.0, Windows 2000,Windows XP hoặc Windows Server 2003 với chuỗi công việc thực hiện in, thiết lập in ấn thông qua cửa sổ máy để hỗ trợ công việc cho bạn. Để biết them thông tin về thiết lập in thông qua máy hỗ trợ Windows.
Nếu bạn không sử dụng máy chủ Windows thì bạn sử dụng LPR trong Windows NT 4.0/2000/XP/Sever 2003. Để có thể có thực hiện tốt nhất hiện nay để đảm bảo những thông tin cần thiết giúp bạn thực hiện những thao tác trên bản hiển thị. Gọi đến Gia Văn để được tư vấn trực tiếp từ các kỹ thuật viên của công ty để có cách giải quyết tốt nhất.