Lỗi trạng thái TopAccessDocMon khi sử dụng chức năng in của máy toshiba e-studio 720

  • Bảng dưới đây cho thấy tình trạng máy in hiển thị trong Tab Device Status nó giúp bạn hiểu thêm về thông tin và hướng giải quyết khi gặp vấn đề lỗi trạng thái TopAccessDocMon khi sử dụng chức năng in của máy toshiba e-studio 720

Một trong những bản chi tiết hướng dẫn về các lỗi hiện nay để đem lai cách sử lý nhanh nhất với người dùng hiện nay để đảm bảo cho bạn một chiếc máy photocopy trong công việc. Những tính năng hay những sự hỗ trợ của chiếc máy photo giúp người dùng đem lại một khả năng cần thiết hiện nay để có thể có những thông báo cần thiết với người dung hiện nay của các thiết kế của nhà sản xuất.

Những bài viết liên quan:
Xử lý sự cố hình ảnh báo lỗi được hiển thị trên máy photocopy toshiba e-studio 450

Trạng thái

Chi tiết

Hướng giải quyết

Giấy hết ( paper emty)

Giấy trong ngăn kéo 1 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 1
Giấy trong ngăn kéo 2 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 2
Giấy trong ngăn kéo 3 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 3
Giấy trong ngăn kéo 4 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 4
Giấy hết trong khay chứa giấy công suất lớn – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào khay chứa giấy công suất lớn
Giấy trong khay tay hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào khay tay

Nắp máy chưa đóng của máy photocopy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kẹt giấy (Lỗi trạng thái TopAccessDocMon)

 

 

 

Tấm phủ kẽm in mở – Bạn nên đóng nắp lại Đóng  tấm phủ kẽm in lại
Nắp trước mở – Bạn nên đóng nắp lại Đóng nắp trước của máy lại
Đơn vị chuyển giao mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp cạnh dưới mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Ngăn kéo bị mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Khay nạp giấy tự động mở – Bạn nên đóng nắp

 

Đặt lại chế độ mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp finsher mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp chuyển khay bị mở – Bạn nên đóng nắp

Nắp chuyển khay trước  mở – Bạn nên đóng nắp

 

Hole Punch Unit Front Cover mở – Bạn nên

Đóng nắp

 

Nắp Hole Punch Unit Cover mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp Inserter Unit mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp thoát mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp chia công việc mở – Bạn nên đóng nắp

 

 

 

 

 

Nắp khay in bị mở – Bạn nên đóng nắp

 

 

Nắp tự động in 2 mặt mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Nắp khay chuyển giao mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Nắp khay tay mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

 

 

Nắp mực mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

 

 

Giấy kẹt trong khay nạp giấy tự động – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong khay tay – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 1 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 2 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

Giấy kẹt trong khay công suất chứa giấy lớn – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 3 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 4 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

Giấy kẹt ở Finisher – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong máy in – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

Giấy kẹt trong máy phân  loại công việc  – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy kẹt trong khay in offset – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mảnh giấy nhỏ bị kẹt – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

Chèn giấy kẹt – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

Giấy kẹt trong khay in 2 mặt – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

Giấy kẹt trong đơn vị chèn – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

Kẹt giấy ở khay công suất lớn – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

Đóng đơn vị chuyển giao lại

Đóng nắp LCF lại

 

Đóng nắp ngăn kéo lại

 

Đóng nắp khay nạp giấy tự động lại

Đóng chế độ mở

 

Đóng nắp Finisher lại

 

Đóng nắp Finisher lại

 

Đóng nắp chuyển khay

 

Đóng nắp chuyển khay trước

 

Đóng nắp Punch Unit Front cover

 

Đóng nắp Punch Unit

 

 

Đóng nắp Inserter Unit

 

Đóng nắp thoát lại

 

Đóng nắp chia công việc

Thông báo lỗi chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series.

 

Đóng nắp khay in lại

Thông báo lỗi chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series

Đóng nắp tự động in 2 mặt lại

Đóng nắp khay chuyển giao lại

Đóng nắp khay tay.Thông báo lỗi chỉ xuất hiện cho dòng máy e-STUDIO850 Series

 

Đóng nắp mực .Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy e-STUDIO850 Series

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO850 Series

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO850 Series

 

 

 

 

Hãy gọi đến Gia Văn để có thể được tư vấn nhiều các thiết bị và các lỗi thường gặp cửa chiếc máy photocopy. Lỗi trạng thái TopAccessDocMon khi sử dụng chức năng in của máy toshiba e-studio là bài viết được dựa trên những thông tin thực tế để đem đến những thông tin chính xác nhất để có thể giúp bạn trong việc đọc và làm theo. Chúc mọi người có thể xử lý được lỗi ở máy mình. Xem thêm tại trang giavan.vn