Không thể làm thành một cuốn sách từ chế độ Booklet ở máy photo mp C6000

Với một trong những thông tin cần thiết giúp người dùng có thể đem đến cho bạn một trong những cách xử lý tốt nhất khi sử dụng chiếc máy. Các kỹ thuật viên với tay nghề cao sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất trong quá trình hoạt động hiện nay của máy để có thể giúp bạn có thể thực hiện công việc tốt nhất.

Xem thêm những bài viết về lỗi hiện nay của máy photo ricoh:
Không thể kết nối các máy phụ ở máy photo Ricoh Aficio C6000
Sự cố không thể sao chép khi máy vẫn còn hoạt động của dòng Ricoh aficio MP 6000
Sự cố không thể làm sạch vết bẩn khi sao chép máy photo Ricoh aficio MP 6000
  • SỰ CỐ VỀ CON DẤU

Sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách giải quyết

Con dấu đặc sai vị trí Do bạn đặt hướng giấy sai Kiểm tra hướng giấy và vị trí đặt con dấu
  • SỰ CỐ KẾT NỐI

Sự  cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách giải quyết

Không thể làm thành một cuốn sách từ chế độ Booklet hoặc tạp chí bằng cách gấp các bản sao lại. Thiết lập chế độ (mở bên trái hoặc mở bên phải) thiết lập này không phù hợp với hướng đặt của bản gốc Nhấn [Copier/document sever features] sau đó nhấn tiếp [ edit] và thiết lập bằng cách nhấn [Orientation: Booklet, Magazine]
Chức năng kết hợp thì có thể sẽ có một số phần của bản gốc không được sao chép Xác định kích thước sao chép nên kích thước này không phù hợp kích thước bản gốc và bản sao Kích thước để sao chép hãy chọn chế độ Manual paper để chắc chắn tỉ lệ này phù hợp với tỉ lệ bản gốc à bản sao. Xác định kích thước sao chép chính xác trước khi dùng chế độ Combie (kết hợp)
Bản sao không chính xác theo yêu cầu Đặt bản gốc không chính xác Khi xếp chồng các bản gốc vào khay ADF, trang cuối cùng của bản gốc bạn nên đặt ở dưới cùng

Nếu đặt bản gốc lên mặt kính tiếp xúc thì đặt những trang đầu tiên lên trên để được sao chép

  • SỰ CỐ KHI IN 2 MẶT

Sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách giải quyết

Không thể sử dụng chế độ in 2 mặt Đặt giấy trên khay tay bị lỗi Giấy trên khay tay ra và bạn hãy đặt giấy vào những khay khác
Không thể sử dụng chế độ in 2 mặt Đặt giấy vượt quá giới hạn cho phép 110g/m2 Lấy bớt giấy ra
Không thể sử dụng chế độ in 2 mặt Khay và thiết lập chế độ sao chép 1 mặt trong khay giấy và thiết lập hệ thống Khay để thiết lập chế độ sao chép 2 mặt. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn cài đặt chung” và “thiết lập hệ thống”
Bản sao không chính xác theo yêu cầu Bạn đặt bản gốc không chính xác. Xếp chồng bản gốc vào khay ADF, trang cuối cùng của bản gốc bạn nên đặt ở dưới cùng.

Đặt bản gốc lên mặt kính tiếp xúc thì hãy đặt những trang đầu tiên lên để được sao chép.

Khi bạn sử dụng chế độ in 2 mặt,bản sao sẽ được thực hiện từ đầu trang tới cuối trang mặc dù bạn chọn chế độ in 2 mặt ở đầu trang Đặt bản gốc không chính xác Đặt bản gốc đúng hướng theo yêu cầu
  • SỰ CỐ SAO CHÉP TÀI LIỆU

Sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách giải quyết

Thông báo “số lượng trang vượt quá cho phép trong tập tin” có thể lưu trữ Lượng tập tin vượt quá giớ hạn cho phép. Để lưu trang đã được quét bạn hãy nhấn [Store file]. Dữ liệu được quét sẽ lưu vào dữ liệu máy. Nếu bạn không muốn lưu trang đã được quét bạn hãy nhấn [No]. Dữ liệu được quét sẽ bị xóa
Quên mật khẩu Không thể truy cập vào một tập tin khi bạn không nhập mật khẩu Để xóa các tập tin được lưu trữ trong các máy chủ tài liệu, nhấn  [Delete All Files]trong [Administrator Tools] và trong [System Settings].