Hoạt động chức năng Fax ở máy photocopy màu Ricoh Aficio C6000

 

Bạn có thể gọi đến Gia Văn qua những thông tin cần thiết hiện nay qua số (08) 3848 6667 để có thể tạo nên những điểm khác biệt cho những thông tin cần thiết về các lỗi kỹ thuật khi sử dụng hiện nay. Với một trong những thông tin bên dưới để có thể xử lý một cách tốt nhất hiện nay về những lỗi máy khi hoạt động.

Xem thêm những bài viết lỗi khi đang hoạt động ở dòng Rioch:
Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy photo màu Ricoh Aficio C6000 (Phần 2)
Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy photo màu Ricoh Aficio C6000
Cách điều chỉnh âm thanh ở máy photo màu Ricoh Aficio C6000
  • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG FAX
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Xảy ra sự cố kết nối mạng ở mã {14-01} Không thể tìm thấy máy chủ DNS, SMTP hoặc thư mục đang thực hiện  – Máy chủ DNS được kiểm tra và địa chỉ IPv4 của phần mềm bạn đang sử dụng xem có chính xác hay không.

– Kiểm tra máy chủ và các địa chỉ IPv4 của máy chủ SMTP, xem thêm những sản phầm mềm đang dùng chính xác về địa chỉ và tên đăng nhập.

Kiểm tra bạn có thực hiện đúng hay không.

– Kiểm tra thư mục trong máy tính có hoạt động hay không.

– Kiểm tra xem đường dây cáp LAN có được kết nối đúng với thiết bị không

– Tham khảo ý kiến quản trị viên để có thể

Xảy ra sự cố kết nối mạng {14-09} E-mail (Thư điện tử) bạn gửi không thành công bởi SMTP chưa được xác nhận, POP được xác nhận trước SMTP hoặc do máy tính yêu cầu bạn xác thực thư mục – Kiểm tra địa chỉ e-mail của phần mềm từ [File Transfer] và [System Setting].

– Kiểm tra tên người dùng và mật khẩu E-mail xem có chính xác hay chưa từ [File Transfer] và [System Settings]

Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “File Transfer” ( Tập tin chuyển) và “hướng dẫn cài đặt chung”. Sử dụng hình ảnh từ thiết bị để xác nhận.

– Kiểm tra ID và mật khẩu tập tin đang thực hiện xem có được thiết lập chính xác không.

– Kiểm tra xem  tập tin bạn đang thực hiện có chính xác không

– Kiểm tra xem thư mục mà máy tính yêu cầu thực hiện có hoạt động đúng không

– Tham khảo ý kiến quản trị viên

Xảy ra sự cố kết nối mạng bạn hãy kiểm tra {14-33} Do địa chỉ E-Mail của thiết bị chưa được thiết lập – Kiểm tra địa chỉ E-mail được thiết lập chính xác bằng cách sử dụng [File Transfer] và [System Setting].

– Hãy tham khảo ý kiến quản trị viên của bạn.

Xảy ra sự cố kết nối mạng {15-01} Không có địa chỉ máy chủ POP3/IMAP4 – Kiểm tra tên máy chủ hoặc địa chỉ IPv4 của máy chủ POP3/IMAP4 xem phần mềm được cài đặt chính xác không bằng cách sử dụng Hình ảnh từ thiết bị.

– Thông tin bạn có thể tham khảo ý kiến của quản trị viên để biết thêm.

Xảy ra sự cố kết nối mạng {15-02} Không thể đăng nhập trên máy chủ POP3/IMAP4 – Kiểm tra tên người dùng và mật khẩu của E-mail sử dụng bằng [File Transfer] và [System settings] có được thiết lập đúng không.

– Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo ý kiến quản trị viên của bạn

Xảy ra sự cố kết nối mạng {15-03} Do địa chỉ E-Mail của thiết bị chưa được thiết lập – Kiểm tra địa chỉ E-mail được thiết lập chính xác bằng cách sử dụng [File Transfer] và [System Setting].
Máy xảy ra sự cố kết nối mạng {15-11} Không thể tìm thấy máy chủ DNS hoặc máy chủ POP3/IMAP4 – Kiểm tra địa chỉ IPv4 của máy chủ DNS đang sử dụng hình ảnh từ thiết bị có được thiết lập chính xác hay không.

– Kiểm tra máy chủ DNS sử dụng bằng hình ảnh từ thiết bị. Xem phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị” để có thêm thông tin

– Kiểm tra  tên máy chủ hoặc địa chỉ IPv4 của máy chủ POP3/IMAP4 sử dụng bằng hình ảnh từ thiết bị.

– Kiểm tra kết nối mạng, cáp LAN của thiết bị

– Tham khảo ý kiến của quản trị viên để có thể sử dụng

Xảy ra sự cố kết nối mạng bạn hãy kiểm tra {15-12} Bạn không thể đăng nhập trên máy chủ POP3/IMAP4 – Người dùng và mật khẩu E-mail  phải kiểm tra sử dụng từ [File transfer] và [System setting]. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “File transfer” ( tập tin chuyển) và “hướng dẫn cài đặt chung”. Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh từ thiết bị. Hãy kiểm tra tên và mật khẩu người dùng cho POP trước khi xác nhận máy chủ SMTP có sử dụng [File Transfer] và [System settings].

– Thêm thông tin bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của quản trị

  • CHÚ Ý
    • Cảm ứng hiển thị thông báo về kết nối mạng có thể mạng chưa chính xác hoặc thiệt bị của bạn bị hạn chế về thiết lập. Nếu bạn không thể kết nối mạng bạn hãy kiểm tra cài đặt được hiển thị và nhấn {Facsimile} chức năng Fax xem có sáng đèn lâu không. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “Cài đặt thông số” và Hướng dẫn cài đặt chung. Nếu thiết bị của bạn kết nối mạng lại bạn hãy chắc chắn bạn đã thiết lập “Thông số người dùng”.
    • Điều khiển hiển thị thông báo giấy bị lệch, hoặc tràn ra ngoài hãy thêm giấy khi đó thiết bị sẽ yêu cầu thêm nhiều giấy. Nếu giấy bên còn lại bên khay trái bạn có thể nhận được tài liệu như bình thường ngay cả khi các thông báo xuất hiện. Tắt chức năng này hoặc tắt nút chức năng “Parameter Setting” (cài đặt thông số).