Tổng hợp driver máy photocopy Toshiba – Ricoh

Một trong những phần mềm hỗ trợ kết nối giữa máy tính và máy photocopy của mỗi dòng máy. Driver máy photocopy giúp cho bạn sử dụng được máy photo của mình khi thực hiện các chức năng trên máy.

Tại sao phải cài đặt phần mềm Drive này cho máy tính của mình:

Việc cài đặt driver là việc mà khi chúng ta mới mua máy; để có thể giúp bạn có được sự kết nối giữa máy photo và máy tính để thực hiện các hoạt động. Trong những trường hợp bạn làm mất đĩa hay nhà bán hàng không hỗ trợ đĩa giúp bạn; thì các driver máy photo trên sẽ giúp bạn có thể kết nối với máy tính của mình.

Nếu không có phần mềm này thì máy tính của bạn không thể nào kết nối với các trình điều khiển của máy photo. Việc in ấn sẽ không được thực hiện và các hoạt động trong quá trình làm việc trở nên trì hoãn lại. Đồng nghĩa là bạn sẽ không thể khai thác các tính năng ohoto in ấn và nhiều tính năng đặt biệt của máy.

Tổng hợp driver máy photocopy Ricoh:

Các dòng như Ricoh: 2550B / 2550 / 2851 – 3350B / 3350 / 3351 – 4000B / 4000 / 4001 – 5000B / 5000 / 5001 – 6001 – 2352 – 2852 / 3352 – 4002 / 5002.

MÃ MÁY 32 BIT 64 BIT
Máy Ricoh aficio MP 2550B/2550/3350/3350B. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001224/0001224770/V1700/r65678en.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001107/0001107794/V1700/r65670en.exe
Máy Ricoh aficio MP 2851/3351. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001262/0001262053/V1500/r68794L11.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001262/0001262052/V1500/r68793L11.exe
Máy Ricoh aficio MP 2352/2852/3352. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001277/0001277189/V1600/z75683L11.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001277/0001277188/V1600/z75682L11.exe
Máy Ricoh aficio MP 4000B/4000/5000B/5000. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001223/0001223605/V1700/r65690en.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001123/0001123326/V1700/r65682en.exe
Máy Ricoh aficio MP 4001/5001. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001262/0001262521/V1600/r68782L11.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001262/0001262520/V1600/r68781L11.exe
Máy Ricoh aficio MP 4002/5002. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001290/0001290877/V1800/z74318L13.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001290/0001290876/V1800/z74317L13.exe
RICOH AFICIO C4502/C5502. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001290/0001290905/V1900/z74336L13.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001290/0001290904/V1900/z74335L13.exe
Máy Ricoh aficio MP 6001. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001220/0001220486/V1600/r67294en.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001184/0001184432/V1600/r67293en.exe
Máy Ricoh aficio MP 6002/7502/9002/. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001276/0001276960/V1700/z74377L13.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001276/0001276959/V1700/z74378L13.exe
Máy Ricoh aficio MP 6501SP. http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001230/0001230366/V1700/r69412L11.exe http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001194/0001194287/V1700/r69411L11.exe

Tổng hợp driver máy photocopy Toshiba:

Các dòng hiện tại có driver của Toshiba như: 280 – 282 – 205 / 255 / 305 / 355 – 452 / 453 – 455 – 206 / 256 / 306 – 556 – 656.

MÃ MÁY 32 BIT 64 BIT
Toshiba e-studio 280. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/5996/es280-v124130-2kxpvis-pcl.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/8460/es280-450-4511-univ-v1020.zip
Toshiba e-studio 282/283. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/9105/es283-w32-pcl6-v47980.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/9102/es283-w64-pcl6-v47980.zip
Toshiba e-studio 205/255. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/8951/es455-w2kXpVis7-pcl6-32bit-515960.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/8954/es455-wXpVis7-pcl6-64bit-515960.zip
Toshiba e-studio 305/355. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/8951/es455-w2kXpVis7-pcl6-32bit-515960.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/8954/es455-wXpVis7-pcl6-64bit-515960.zip
Toshiba e-studio 452/453. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/9082/es453-w32-pcl6-v46980.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/9085/es453-w64-pcl6-v46980.zip
Toshiba e-studio 455. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/8951/es455-w2kXpVis7-pcl6-32bit-515960.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/8954/es455-wXpVis7-pcl6-64bit-515960.zip
Toshiba e-studio 206L. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/15160/eb4-ebn-Ps-3264bit-718840022.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/15160/eb4-ebn-Ps-3264bit-718840022.zip
Toshiba e-studio 256/306. download driver download driver
BẢN UNIVERSAL NẾU BẢN TRÊN BỊ LỖI – TOSHIBA 256/306. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/12432/eb4-uni-7123330518.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/12432/eb4-uni-7123330518.zip
Toshiba e-studio 556. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/15159/eb4-ebn-Uni-3264bit-718840022.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/15159/eb4-ebn-Uni-3264bit-718840022.zip
Toshiba e-studio 656. http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/15159/eb4-ebn-Uni-3264bit-718840022.zip http://business.toshiba.com/downloads/KB/f1Ulds/15159/eb4-ebn-Uni-3264bit-718840022.zip

Hướng dẫn Download driver trên trang:

Để có thể tải được Driver về bạn chỉ cần thực hiện 3 bước; thì sẽ có được phần mềm cho mình cài đặt trong máy tính.

Bước 1: Tìm đến dòng máy của mình để lựa chọn Driver cần thiết

Bước 2: Xem hệ điều hành của mính tính của bạn là 32bit hay 64bit để có thể lựa chọn cho mình.

Bước 3: Bạn nhấn vào từ khóa download driver tưng ứng để tải về.