Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C

Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C bên dưới có thể khắc phục được tình trạng của máy bạn khi đang hoạt động. Một trong hỗ trợ tốt nhất của công ty sẽ giúp bạn có được những chiếc máy và thiết bị hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của Gia Văn.

Xem những bài viết về lỗi và liên quan đến dòng máy photocopy toshiba
Những thông báo lỗi hiển thị trên màn hình của máy photocopy toshiba e2051C
Sự cố chế độ in fax không thực hiện ở các hệ điều hành khi két nối với dòng máy photocopy 2551C
Chế độ in novell trong netware ở dòng máy photocopy toshiba 2051C
  • MÃ LỖI KHI TRUYỀN VÀ NHẬN
MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
1C69 Lỗi kết nối máy chủ SMTP Thiết lập tên đăng nhập hoặc mật khẩu smtp của máy chủ thử lại thao tác. Sau đó kiểm tra xem máy chủ của SMTP hoạt động đúng yêu cầu không.
1C6B Lỗi địa chỉ email của thiết bị đầu cuối Bạn hay yêu cầu kĩ thuật viên của bạn kiểm tra phương pháp chứng thực SMTP nếu có kí tự nào bất thường trong địa chỉ mail.  Thiết lập phương pháp chứng thực SMTP đúng hoặc xóa bỏ kí tự không cho phép trong địa chỉ mail đầu cuối của thiết bị
1C6C Lỗi địa thư đến Kiểm tra cá ký tự bất thường, xóa ký tự không cho phép với những thông tin không cần thiết và thử lại lần nữa.
1C6D Lỗi hệ thống Tắt nguồn và khởi động lại thiết bị. Vẫn xảy ra lỗi bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
1C70 Máy con SMTP  tắt Quản trị viên của bạn để SMTP của máy con được hoạt động và đại diện dịch vụ của bạn.
1C71 Lỗi xác nhận SMTP Đăng nhập và mật khẩu phải đúng. SSL được kích hoạt bạn hãy chắc chắn rằng mã số cổng vào SSL phải được thiết lập chính xác.
1C72 Bạn hãy xóa mail khỏi máy chủ trước khi xảy ra lỗi chuẩn với các thư điện tử Xóa mail khỏi máy chủ trước khi bạn thiết lập SMTP và POP3
1CC0 Thao tác bị hủy bỏ Thao tác bị hủy bỏ
1CC1 Mất điện Kiểm tra xem cáp nguồn kết nối đúng không và có an toàn không, ổn định không.
3A10 Lỗi định dạng MIME Gửi lại email dưới định dạng MIME 1.0
3A20 Lỗi email Gửi gửi lại Email
3A30 Lỗi thời gian chờ email Gửi lại Email, hoặc thay đổi thiết lập thời gian chờ.
3A40 Email nhận không phù hợp Gửi lại email với định dạng RFC 2046
3A50 Lỗi HDD Gửi email gửi lại bằng cách chia thành nhiều lần để gửi. Xảy ra lỗi do lệch giấy hoặc quá nhiều công việc được lưu trữ trong ổ đĩa cứng.
3A70 Nhận từng phần email Quản trị của bạn bật tính năng nhận từng phần email và yêu cầu người gửi gửi lại email.
3A80 Email bị vô hiệu hóa Quản trị của bạn bật tính năng nhận từng phần email và yêu cầu người gửi gửi lại email
3B10 Định dạng email bị lỗi Thực hiện lại thao tác gửi email
3B20 Lỗi nội dung Email được gửi lại với tập tin đín kèm có định dạng TIFF
3B40 Lỗi giải mã email Người gửi gửi lại email
3C10,3C13 Lỗi phân tích TIFF Email được gửi lại với tập tin đính kèm có định dạng TIFF
3C20 Lỗi nén TIFF

 

 Email được gửi lại với tập tin đính kèm TIFF  trong MH,MR,MMR hoặc  nén JBIG
3C30 Lỗi về độ phân giải  TIFF Email được gửi lại với tập tin đính kèm có độ phân giải là 200 x 100,200 x 200 ,200 v 400 , 300 x 300 , 400 x 400 dpi
3C40 Lỗi kích thước giấy TIFF Email được thực hiện gửi lại với tập tin đính kèm thiết bị có thể in được
3C50 Lỗi truyền Offramp Yêu cầu người gửi xác định số fax và gửi lại E- mail
3C60 Lỗi bảo mật Offramp Fax được quy định trong thiết bị. Số fax chưa được đăng kí bạn hãy yêu cầu người gửi gửi lại email với số fax đúng.
3C70 Mất điện Xác nhận có thu hồ lệnh hay không. Nếu không, hãy hỏi người gửi gửi lại Email
3C90 Lỗi vô hiệu hóa truyền Fax Offramp Xác nhận nếu gửi Fax, MFP được thiết lập có bị vô hiệu hóa hay không
3D10 Lỗi địa chỉ đến Cài đặt máy chủ DNS và mail một cách chính xác. Yêu cầu người gửi xác nhận địa chỉ là đúng
3D20

 

Offramp vượt quá giới hạn cho phép Hãy yêu cầu người gửi để xác định lên đến 40 điểm đến cho công việc cổng một offramp. Các thiết bị không thể thực hiện truyền cổng offramp hơn 40 điểm
3D30 Máy fax chưa được cài đặt Chắc chắn rằng đơn vị Fax được cài đặt hoặc kết nối một cách chính xác
3E10 POP3 lỗi kết nối máy chủ Thiết lập các địa chỉ máy chủ POP3 một cách chính xác, và  các máy chủ POP3 hoạt động đúng. SSL được kích hoạt, cổng SSL được thiết lập một cách chính xác theo yêu cầu
3E20 Lỗi kết nối POP3 hết hạn Thiết lập các máy chủ POP3 hoạt động đúng và cáp mạng LAN được kết nối đến máy chủ.
3E30 Lỗi  đăng nhập POP3 Yêu cầu quản trị của bạn sử dụng  tên người dùng POP3 và mật khẩu  đã được thiết lập một cách chính xác
3E40 Lỗi đăng nhập POP3 Yêu cầu quản trị của bạn đăng nhập POP3 (Auto, POP3, APOP) đã được thiết lập một cách chính xác.
3F10,3F20 Lỗi tập tin I/O Yêu cầu người gửi gửi lại email. Nếu lỗi vẫn xảy ra, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn đang dùng dịch vụ.

Bạn có thể gọi (08) 3848 6667 để có thể được tư vấn trự tiếp giải quyết các vấn đề để chiếc máy hoạt động tốt nhất, cũng có thể truy cập vào website giavan.vn để có thể đọc về những bài viết về các lỗi hiện nay của các dòng máy.

Những bài viết liên quan về sản phẩm máy photocopy hiện nay:
Sự cố chế độ in fax không thực hiện ở các hệ điều hành khi két nối với dòng máy photocopy 2551C
Chế độ in novell trong netware ở dòng máy photocopy toshiba 2051C
Mất kết nối hoặc cảm ứng bị vô hiệu hóa sau khi khi bạn tìm kiếm ldap máy photo toshiba e-studio 2051C