Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C (Phần 2)

Một trong những thông báo hiển thị trên màng hình cảm ứng giúp bạn có thể biết được những vấn đề của mình được giải quyết như thế nào để có thể giúp bạn đảm bảo được công việc khi hoạt đông công việc với chiếc máy. Để có thể đem lại một khả năng hoạt động tốt nhất cho công việc bạn có thể gọi đến (08) 3848 6667 để hỗ trợ một cách tốt nhất.

Những bài viết liên quan được tông hợp tại website giavan.vn
Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C
Những thông báo lỗi hiển thị trên màn hình của máy photocopy toshiba e2051C
Sự cố chế độ in fax không thực hiện ở các hệ điều hành khi két nối với dòng máy photocopy 2551C
  • MÃ LỖI KHI TRUYỀN VÀ NHẬN
MÃ LỖI MÔ TẢ SỰ CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
0012 Kẹt bản gốc Lấy giấy ra khỏi vị tri kẹt
0013 Cửa máy bị mở Đóng cửa máy lại trước khi thực hiện công việc
0020 Ngắt điện Kiểm tra thông báo ngắt điện
0030 Thao tác bị gián đoạn,dừng lại vì kẹt giấy trong quá trình truyền trực tiếp Gỡ bỏ giấy kẹt và thực hiện lại thao tác truyền
0033 Lỗi Polling Kiểm tra với thiết lập Polling ( Mã số an ninh,vv…) và bạn hãy kiểm tra các tài liệu
0042 Bộ nhớ đầy Chắc chắn rằng đủ bộ nhớ trước khi bạn thực hiện thao tác lần nữa
0050 Thao tác bị kẹt Hãy kết nối lại
0053 Chế độ bảo mật không phù hợp trong relay hoặc Mail box Hãy thiết lập hệ thống mật khẩu và xác nhận mã bảo vệ từ xa
00B0 – 00B5

00C0 – 00C4

00D0 – 00D2

Lỗi tín hiệu hoặc lỗi điều kiện Hãy thử lại thao tác lần nữa
00E8 Lỗi HDD Hãy thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
00F0 Lỗi phần mềm Thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
00F1 Lỗi phần cứng Thực hiện lại các thao tác kết nối. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C10 Hệ thống truy cập bất thường Hãy tắt nguồn và khởi động lại. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
1C11 Bộ nhớ không đủ Hoàn tất các thao tác không bị lỗi trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Nếu vẫn xảy ra sự cố bạn hãy tắt nguồn và sau đó thực hiện lại thao tác đó
1C12 Lỗi nhận thông báo Tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thực hiện lại thao tác lần nữa
1C13 Lỗi truyền tin nhắn Tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó bạn hãy thực hiện lại thao tác lần nữa
1C14 Tham số không hợp lệ Nếu tham số đang sử dụng xảy ra lỗi, hãy tắt nguồn và khởi động lại, sau đó thử lại các thao tác
1C15 Tập tin vượt quá giới hạn Liên hệ với quản trị viên của bạn để thay đổi thiết lập kích thước giấy cho thiết lập truyền phát mạng hoặc giảm số lượng trang  và thử lại thao tác
1C30 – 1C33 Lỗi truy cập đĩa Hoàn tất các thao tác không bị lỗi trước khi thực hiện lại các thao tác do lỗi. Tắt nguồn và sau đó thực hiện lại thao tác đó
1C40 Chuyển đổi hình ảnh bất thường Tắt nguồn và sau đó khởi động lại. Thực hiện các thao tác bị lỗi. Tình trạng xảy lỗi nữa hãy liên hệ đến dịch vụ của bạn để được tư vấn
1C60 Không thể xử lí thao tác của bạn.Thiết bị không đủ bộ nhớ để lưu trữ Giảm số lượng trang do công việc lỗi lại và thực hiện lại thao tác lần nữa. Kiểm tra xem máy chủ có đủ bộ nhớ lưu trữ không.
1C61 Sự cố đọc địa chỉ Tắt nguồn và sau đó khởi động lại. Thực hiện các thao tác lỗi lại lần nữa. Và thiết lập các dữ liệu trong danh sách địa chỉ rồi thực hiện lại thao tác lần nữa. Vẫn xảy ra bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ
1C63 Địa chỉ IP chưa được thiết lập Liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ IP
1C64 Địa chỉ mail chưa được thiết lập Liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ mail.
1C65 Địa chỉ SMTP  chưa được thiết lập Liên hệ với quản trị của bạn để thiết bị của bạn được thiết lập địa chỉ SMTP
1C66 Lỗi thời gian máy chủ Kiểm tra xem máy chủ SMTP hoạt động đúng không.

Với những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn khắc phục được những sự cố của những thông tin cần thiết khi máy hoạt động. Với các lĩnh vực về chiếc máy văn phòng hỗ trợ trong công việc hiện nay.