Các lỗi khi thực hiện đăng nhập ở máy photo Ricoh MP C6000

Một trong những thông tin cần thiết hiện nay của chiếc máy được nhiều người gặp phải để đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống. Những thông tin bên dưới có thể đem lại một tính năng cần thiết hiện nay của máy hiện nay của những chiếc máy photo ricoh. Gia Văn hy vọng bạn có thể đem lại những thông tin để đảm bảo những tính năng trong quá trình hoạt động.

Xem thêm nhưng thông tin cần thiết về các thiết bị cần thiết:
Những thông báo khi sử dụng chức năng IN máy photocopy màu Ricoh C6000
Cài đặt trình điều khiển máy In máy photo Ricoh Aficio MP C6000
Sự cố truyền nhận Internet Fax của máy Ricoh MP C6000
  • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI LỖI ĐĂNG NHẬP
    • Nói về nguyên nhân và cách khắc phục khi sử dụng những tính năng của chiếc máy hiện nay.
Thông báo Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Lỗi 84 Việc chỉnh sửa, xử lý, không dùng được ở khu vực này. – Nhấn [Printer Features] và  bộ nhớ được thiết lập nhấn [Memory Usage] và [Font Priority]

– Giảm số lượng tập tin gửi đến thiết bị.

Lỗi 85 Danh sách xác định các hình ảnh chỉnh sửa không có Dữ liệu kiểm tra có hợp lệ không
Lỗi 86 Thông số của bảng điều khiển mã lỗi không hợp lệ. Thiết lập bản thông số
Danh sách lỗi đang được sử dụng bởi các chức năng khác. Xác nhận thất bại Thiết bị không thể xác nhận được danh sách lỗi vì danh sách lỗi đang được sử dụng bởi các chức năng khác Chờ máy thực hiện và thực hiện thao tác.
Đăng kí tự động thông tin người dùng không thành công. Tự động đăng kí thông tin người dùng xác thực LDAP hoặc xác thực hệ thống không thành công vì danh sách thông tin người dùng đã đầy

Đăng ký thông tin người dùng xác thực LDAP hoặc xác thực hệ thống người dùng đã đầy, thực hiện không thành công

Liên hệ với quản trị viên
Kích thước không được lưu trữ Kích thước giấy vượt quá giới hạn cho phép của tài liệu Giảm kích thước giấy của tập tin để lưu trữ. Kích thước có thể điều chỉnh sau đó được nhưng không được lưu trữ.
Lỗi đối chiếu Chức năng đối chiếu bị hủy bỏ Tắt công tắt nguồn sau đó mở lại máy.  Nếu không được hãy liên hệ với dịch vụ.
Lỗi lệnh Lỗi lệnh RPCS Kiểm tra theo cách sau đây :

– Kiểm tra xem kết nối giữa máy tính và thiết bị có chính xác không

– Kiểm tra xem trình điều khiển máy in có được thiết lập chính xác không

– Kiểm tra xem bộ nhớ của trình điều khiển máy in có đủ dung lượng không

– Kiểm tra xem trình điều khiển máy in có được cập nhật phiên bản mới chưa

Dữ liệu lưu bị lỗi Cố gắng in thử một mẫu đã bị khóa, đục lỗ hoặc tập tin được lưu  hoặc dữ liệu được lưu trữ trong tài liệu khi ổ cứng bị hỏng Liên hệ đại diện dịch vụ
Tài liệu máy chủ không có sẵn. Không thể lưu trữ Không thể sử dụng chức năng tài liệu máy chủ khi hoạt động. Liên hệ quản trị viên
Thao tác in 2 mặt bị hủy Thao tác in 2 mặt bị hủy – Chọn kích thước giấy phù hợp với chức năng in 2 mặt.

– Chọn [System  Setting] để thiết lập hệ thống và [Tray paper setting] để thiết lập khay giấy và chọn chế độ in 2 mặt [2 Side Copy]

Xảy ra lỗi Xay ra lỗi cú pháp, các lỗi khác, vv… Kiểm tra tập tin nén dưới dạng PDF sao cho phù hợp, chính xác
Tài liệu vượt quá giới hạn cho phép cho phép. Không thể lưu trữ được HDD đầy sau khi lưu tập tin Xóa những tập tin không cần thiết được lưu hoặc có thể giảm kích thước nếu muốn gửi lại tập tin đó
Tài liệu vượt quá giới hạn cho phép cho phép. Không thể lưu trữ được Số lượng tập tin vượt quá giới hạn cho phép Xóa những tập tin không cần thiết được lưu trong máy
Tài liệu vượt quá giới hạn cho phép cho phép. Không thể lưu trữ được Do bạn in một mẫu, in mẫu bị khóa hoặc tập tin được lưu trữ vượt quá giới hạn cho phép Xóa những tập tin không cần thiết được lưu trong máy
Tài liệu vượt quá giới hạn cho phép cho phép. Không thể lưu trữ được Số trang của tài liệu vượt quá giới hạn cho phép Xóa những tập tin không cần thiết hoặc giảm số trang của tập tin lại nếu bạn muốn gửi lại tập tin đó
Chức năng đối chiếu không trừng khớp hoặc số trang vượt quá mức cho phép. Số trang vượt quá giới hạn cho phép khi sử dụng chức năng đối chiếu. Giảm số trang khi in.