Thay đổi thiết lập với các công cụ trên máy photo Ricoh 2001L

Bạn có thể thay đổi các thiết lập để có thể đem lại những thông tin cần thiết để đem lại những ứng dụng khác cho bạn sử dụng với máy để công việc tốt hơn. Những hỗ trợ từ các kỹ thuật của Gia Văn sẽ giúp bạn có được kiến thức về chiếc máy photo rioch khi gặp vấn đề xảy ra.

Xem thêm những bài viết khác các lỗi tương tự của máy photocopy:
Các lỗi về giấy khi thực hiện ở máy photo Ricoh aficio 3260C
Hướng dẫn cách đặt giấy trên khay ADF dòng máy photo ricoh 2001
Khắc phục tình trạng thêm giấy bị lỗi ở máy photo ricoh 2001L
 • NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT KHI THAY ĐỔI THIẾT LẬP
 • THAY ĐỔI THIẾT LẬP CÔNG CỤ
  • Việc thay đổi cài đặt được thực hiện và máy tính đã sẵn sàng sao chép công việc.
   thay-doi-thiet-lap-cac-ung-dung-tren-may-photo-ricoh-2001l
 • BẠN MUỐN THAY ĐỔI CÁC THIẾT LẬP VỚI CÔNG CỤ
 • APS/AUTO R/E
  • Chọn [ Auto select priority ] để lấy loại giấy phù hợp với công việc ( APS) hoặc [ Auto R/E ] (Auto Reduce/Enlarge). Chọn[ Off] nếu muốn hủy thiết lập.
 • CHÚ Ý
  • Máy mặc định thiết lập : máy sẽ tự lấy giấy do máy thiết lập
 • KHAY CHUYỂN TỰ ĐỘNG
  • Tự động chuyển khay giấy khi sử dụng khi hết giấy ở khay khác, máy có chức năng tự xoay hình ảnh(nếu bật On). Chế độ tự động sẽ được kích hoạt. Thiết lập này có thể tự động chuyển khay hay không.
 • CHÚ Ý
  • Mặc định máy : chức năng này tự động mở
  • Tắt : Giấy trogn khay bị lệch và thông báo trên màn hình thêm giấy vào khay
 • THIẾT LẬP BẢN GỐC
  • Điều chỉnh mức độ bản sao giống như bản gốc. Chọn chức năng sau đây: [ Bản gốc loại 1 ( văn bản ) hoặc bản gốc loại 2 ( hình ảnh ) ]
  • Chế độ giấy loại 1 : Bản gốc bình thường
  • Chế độ giấy loại 2 : Giấy mới, bản gốc trong suốt ( in ngược, hiển thị mờ)
  • Chế độ hình ảnh loại 1 : Bản sao chủ yếu hiển thị hình ảnh
  • Chế độ hình ảnh loại 2 : Bản sao chủ yếu hiển thị văn bản
  • Chế độ hình ảnh loại 3 : Bản sao chứa hình ảnh thực tế
  • Chế độ đặc biệt

Gia Văn luôn muốn mọi khách hàng có được những hỗ trợ tốt nhất để có thể thực hiện công việc của mình và những thông tin cần thiết hiên nay.