Sự cố sao chép dữ liệu trong tập tin ở máy photo Ricoh MP C6000

Một trong những thông tin cần thiết để có thể giúp bạn có những thông tin để có thể xử lý những lỗi của chiếc máy đem lại cho mình hiện nay của chiếc máy. Sự cố sao chép dữ liệu trong tập tin ở máy photo Ricoh MP C6000 là một phần lỗi của chiếc máy để có thể có những thông tin cho người sử dụng chiếc máy một cách tốt nhất.

Xem thêm những bài viết về lỗi khác hiện nay của máy ricoh mp 6000:
Sao chép bị hủy do mất kết nối máy photo Ricoh Aficio C6000
Các lỗi cơ bản khi đang thực hiện in ở máy photo Ricoh Aficio C6000
Không thể làm thành một cuốn sách từ chế độ Booklet ở máy photo mp C6000
  • SỰ CỐ SAO CHÉP TÀI LIỆU

Sự cố

Nguyên nhân xảy ra sự cố

Cách giải quyết

Không thể tìm thấy dữ liệu trong tập tin Không xác định được tập tin Chuyển đổi màn hình chọn tập tin giữa [List] và [Thumbnail] lúc này màn hình hiển thị nội dung của tập tin để bạn kiểm tra. Trong danh sách hiển thị có tên tập tin, ngày lưu trữ và tên người dùng. Trong màn hình thu nhỏ thì hình ảnh của tập tin lưu trữ sẽ xuất hiện. Phóng to hình ảnh bằng cách nhấn [Preview]. Chọn tập tin và kiểm tra các thông tin và tên tập tin.
Bộ nhớ thường xuyên bị đầy Dữ liệu máy chủ đầy Xóa các tập tin không quan trọng. Thông báo chọn tập tin cần thiết và chọn [Delete file] để xóa tập tin. Bộ nhớ còn hãy: Chuyển sang chế độ quét và sau đó xóa các tập tin không cần thiết được lưu theo chức năng quét hình ảnh

Chuyển qua chế độ máy in và đó xóa tập tin không cần thết được lưu trữ theo chức năng in tập tin được lưu khi in

Kiểm tra chất lượng bản in trước khi in với số lượng lớn. In một bản duy nhất mà cần thiết lập lại Kiểm tra chất lượng bản in bằng cách chỉ in một tập đầu tiên ra bằng cách nhấn {Sample copy}
Bản gốc được in bằng những chức năng khác nhau. Màn hình hiển thị thông báo chờ Chức năng sao chép hoặc quét hình ảnh được sử dụng Hủy bỏ thao tác đầu tiên chọn [Exit] và sau đó nhấn{Copy} hoặc {Scanner}. Kế tiếp chọn {Clear/Stop} khi thông báo xuất hiện

Để dừng thao tác bạn hãy nhấn [Stop]

Màn hình không hiển thị chế độ xem trước. Không thể kiểm tra các hình ảnh, kí hiệu thu nhỏ được Dữ liệu hình ảnh bị hỏng Chọn [Exit] để thoát màn hình xem trước mà không có hình ảnh thu nhỏ nào
  • SỰ CỐ KẾT NỐI KHI SAO CHÉP
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách khắc phục,giải quyết
Thao tác đục lỗ,ghim kim hoặc Z-fold không thực hiện Do máy chính và máy phụ không được cài đặt giống nhau Chọn [Connect copy] thực thao tác hủy bỏ kết nối
Nhận được bản khác nhau từ máy chủ và máy phụ Do bạn thiết lập chức năng về chất lượng bản sao khác nhau trên 2 máy Thiết lập in sao 2 máy chính phụ giống nhau.
  • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KẾT NỐI KHI SAO CHÉP
    • Phần này nói về các thông báo hiển thị kết nối khi bạn sao chép
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Màn hình không hiển thị [ connect copy] kết nối khi sao chép Nguồn điện bị ngắt Bật nguồn điện lên
Thông báo màn hình hiển thị [ connect copy] kết nối khi sao chép Không dùng được chức năng trên máy chính (như lưu hoặc sao chép các trang đầu tiên của tài liệu trong dữ liệu máy chủ ) Hủy bỏ chức năng trên máy chính
Màn hình không hiển thị xuất hiện thông báo [ connect copy] kết nối khi sao chép Thiết bị chính đang ở chế độ gián đoạn, ngưng hoạt động Chọn {Interrupt} để hủy bỏ chức năng

 

Thông báo được hiển thị [ connect copy] kết nối khi sao chép Do thiết lập về kết nối khi sao chép bị tắt Chọn [Display] thiết lập chế độ [connect copy]
Thông báo hiển thị [ connect copy] kết nối khi sao chép Có thể do dây cáp kết nối của 2 máy bị hỏng Gọi đến dịch vụ để được tư vấn
Thông báo được hiển thị [ connect copy] kết nối sao chép Do L lit Làm theo hướng dẫn trên màn hình
Thông báo hiển thị [ connect copy] mờ Không thể kết hợp chức năng để thực hiện Chọn {Clear mode} xóa thiết lập

Xem thêm những bài viết khác để có thể sử dụng chiếc máy tốt nhất với các vấn đề về chiếc máy hiện nay trên thị trường.

Không thể kết nối các máy phụ ở máy photo Ricoh Aficio C6000
Sự cố không thể làm sạch vết bẩn khi sao chép máy photo Ricoh aficio MP 6000