Sự cố khi IN và các sự cố khác ở máy photocopy Ricoh MP C6000

Bạn có thể sử dụng các được các tính năng của máy tốt hơn khi có thể tránh đươc những lỗi của chiếc máy xảy ra khi hoạt động. Sự cố khi IN và các sự cố khác ở máy photocopy Ricoh MP C6000 được tổng hợp và những thông tin và đảm bảo cho bạn một trong những bài viết chất lượng đến với người dùng hiện nay.

Xem thêm các loại sự cố của máy photo ricoh:
Những sự cố khi IN ở máy photocopy Ricoh MP C6000
Sự cố truyền nhận thư điện tử ( Fax ) của máy Ricoh MP C6000
Hoạt động chức năng Fax ở máy photocopy màu Ricoh Aficio C6000
 • SỰ CỐ KHI IN
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Ảnh quá quá sáng Bản gốc thực hiện máy photo Yêu cầu người gửi in lại bản gốc trên giấy dày hơn và gửi lại cho lần nữa
 • CÁC SỰ CỐ KHÁC
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Dữ liệu trong bộ nhớ bị mất, trong tất cả các bộ nhớ chuyển, tiếp nhận và bộ nhớ tài liệu tự động. Thiết khi thiết bị tắt, dữ liệu bộ nhớ bị mất. Mất dữ liệu do bị mất điện, kiểm tra các hộp thư và gửi lại các tài liêu. Văn bản Fax đã được gửi và lưu trong bộ nhớ bị mất và những thông tin được gửi lại. Tài liệu tự động mất bạn hãy thiết lập lại.
Nhập user và pass không chính xác, bạn không thể in tài liệu trong các hộp thư hoặc bảng thông báo Nhập mật khẩu không chính xác thì tài liệu sẽ bị khóa bởi một chức năng bảo vệ Liên hệ với quản trị viên
[Prg. Dest.] or [Manual En

try] không xuất hiện trên bảng điều khiển

Không thể sử dụng các chức năng này do chức năng này được bảo vệ cao Liên hệ quản trị viên
Những chức năng sau đây không có sẵn trong thiết bị: Forwarding ( hộp thư chuyển), Store File in the Information Box (Hộp thư lưu trữ thông tin ), xác định e-mail thông qua SMTP. Không thể sử dụng các chức năng này do chức năng này được bảo vệ cao Liên hệ quản trị viên
 • BỘ NHỚ ĐẦY
  • Nội dung khi sử dụng để khắc phục những lỗi của chiếc máy
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Không thể thực hiện quét khi bộ nhớ đầy. Do bộ nhớ đầy Chọn [Exit], các trang lưu trữ  chuyển về chế độ bắt đầu và chế độ chờ.
 • SỰ CỐ LỖI BẢN IN
  • Không thể thực hiện gửi do bản in có thể do bản in bị lỗi
  • Lỗi do đường dây, lỗi quá trình gửi bản gốc, liên hệ với người gửi để có thể thực hiện những thông tin của dữ liêu.
 • CHÚ Ý
  • Lỗi xảy ra thường xuyên khi hoạt động gọi đến cho các dịch vụ
  • Hiển thị thông tin từ các thông số hay hướng dẫn hiện nay của máy.
  • Có thể thêm người dùng và những tính năng khác xem hướng dẫn phần “thêm người dùng” hoặc liên hệ với quản trị viên.
 • NGUỒN ĐIỆN CHÍNH BỊ TẮT/SỰ CỐ MẤT ĐIỆN
  • Xảy ra sự cố về nguồn điện hoặc do máy bị mấy điện.
 • CHÚ Ý
  • Ngắt điện ra khỏi ổ cắm hoặcrút pick cắm của máy.
  • Không tắt nguồn điện chính khi thấy nút nguồn sáng đèn, nhấp nháy. Cũng có thể do ở cứng bị hỏng, bộ nhớ bị hỏng.
  • Chắc chắn rằng các thông báo màng hình trước khi bạn rút phích cắm của thiết bị.
  • Hãy giữ máy và công tắc chính khoảng 24 giờ sau khi mất điện
  • Nút nguồn bị tắt, các nội dung trong bộ nhớ sẽ không bị mất. Nếu bị mất điện khoảng 1 giờ thì nút nguồn sẽ bị tắt.Nếu điện bị cắt hoặc chuyển dây cáp thì nội dung của bộ nhớ Fax sẽ bị mất. Nội dung bị mất có thể bao gồm bất cứ dữ liệu nào được lưu trong bộ nhớ truyền, bộ nhớ nhận vv…..
  • Nếu tập tin đã bị xóa khỏi bộ nhớ khi mất điện thì các dữ liệu sẽ không tự động in ra sau khi có điện trở lại
  • Các thông báo này để xác định các file bị mất. Nếu bộ nhớ lưu trữ trong bộ nhớ truyền bị mất, liên hệ với người gửi để có được tài liệu hiện.