Những thông báo không hoạt động khi thực hiện ở máy photocop ricoh 2001 (Phần 2)

Một trong những thông tin cần thiết cho những hoạt động cho cách giải quyết về các lỗi hiển thị chiếc máy khi thực hiện. Những thông báo không hoạt động khi thực hiện ở máy photocop ricoh 2001 được Gia Văn tóm tắt lại để người dùng có thể tha khảo, các kỹ thuật viên luôn muốn mọi khách hàng có được những hỗ trợ tốt nhất để có thể thực hiện công việc của mình và những thông tin cần thiết hiên nay.

Xem thêm những thông tin cần thiết về các lỗi ở các dòng máy photo:
Cách khắc sự cố định vị thiết bị khi kết nối mạng ở máy photo toshiba 2051C (Phần 2)
Mất kết nối hoặc cảm ứng bị vô hiệu hóa sau khi khi bạn tìm kiếm ldap máy photo toshiba e-studio 2051C
Những mã lỗi hiển thị khi quét hình ảnh của máy photo toshiba e-studio 2051C
  • THIẾT BỊ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN VIỆC SAO CHÉP THEO Ý BẠN

    • Phần này nói về nguyên nhân và cách khắc phục khi kết quả sao chép không theo ý bạn muốn
  • Lỗi cơ bản
SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC
Không kết hợp chức năng với nhau Các chức năng không hoạt động cùng nhau Thiết lập lại cách chức năng

Để thực hiện được hãy tham khảo thêm thông tin và những kỹ thuật viên

  • CÁCH KHẮC PHỤC

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KHĂC PHỤC
Chức năng canh lề khi in 2 mặt thì phần đầu của bản gốc không thực hiện được. Thiết lập chế độ canh lề rộng ra

 

 

Canh lề thiếu ở vị trí bắt buộc

Sử dụng Tools ( công cụ) để thiết lập lề hẹp hơn và bạn có thể thiết lập chiều rộng từ 0-50 mm ( 0″ – 2″ )

Để biết thêm thông tin bạn hãy xem “Lề in 2 mặt”

  • CHỨC NĂNG KẾT HỢP

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KHĂC PHỤC
Kết hợp các chức năng lại với nhau  Kích thước của bản chính và bản sao không phù hợp yêu cầu

 

 

 

 

Bản gốc không phù hợp và kích thước không đúng

Xác định bằng cách sử dụng chức năng chọn giấy để tỉ lệ giấy chọn phù hợp với bản gốc.

CHÚ Ý

Chức năng kết hợp để tỉ lệ giấy chính xác

 

Bản gốc của bạn đúng hướng và kích thước phải phù hợp

Hình ảnh sao chép không chính xác Bản gốc theo hướng chính xác Khi đặt bản gốc vào khay nạp giấy tự động (ADF) hãy đưa trang cuối nằm phía dưới

Đặt bản gốc lên mặt kính thì hãy sao chép từ những trang đầu tiên

  • IN 2 MẶT
SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC
Thứ tự sao chép không chính xác Bản gốc không chính xác Đặt bản gốc vào khay nạp giấy tự động (ADF) đưa trang cuối nằm phía dưới

 

Đặt bản gốc lên mặt kính thì hãy sao chép từ những trang đầu tiên

 

 

Thất bại khi in 2 mặt ở bản gốc Tỉ lệ canh lề quá rộng so với bản gốc Thiết lập tỉ lệ lề bằng cách sử dụng công cụ tools “Chế độ canh lề khi in 2 mặt”
Sử dụng chế độ in 2 mặt, bản sao thực hiện từ đầu đến cuối. Bản gốc đặt sai hướng  

Hướng đặt bản gốc đúng hướng như yêu cầu

 BỘ NHỚ ĐẦY

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC
Bộ nhớ đầy. Nhấn [ Print] để in,quét hình ảnh và nhấn [ Clear] để hủy bỏ, làm sạch bộ nhớ Số lượng trang của bản gốc được quét vượt quá giới hạn cho phép trong bộ nhớ Nhấn [Print] để sao chép bản gốc quét và hủy bỏ các dữ liệu quét. Bấm [Clear] để hủy bỏ các dữ liệu quét và sao chép.
Bộ nhớ đầy. Không thể thực hiện việc quét hình ảnh Bộ nhớ đầy hay tràng bộ nhớ Giảm số lượng bản gốc và cố gắng in hoặc sao chép lại
Khởi động lại máy và nhấn [ Resume] để quét và sao chép bản gốc [ STOP ] [RESUME] Kiểm tra thiết bị nếu bản gốc còn lại được sao chép thì sau đó bản gốc sẽ được in Để tiếp tục sao chép, loại bỏ các bản sao bạn hãy nhấn [ Resume]. Để dừng việc sao chép bạn hãy nhấn [ STOP]

Các bài viết được hỗ trợ từ các kỹ thuật viên để giúp người sử dụng một cách nhanh nhất khi máy hoạt động. Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại đây giavan.vn

Hướng dẫn lấy giấy kẹt ra khỏi đơn vị kẹp giấy của máy photo ricoh 651
Hướng dẫn gỡ bỏ giấy kẹt ở đơn vị sấy của máy photo Ricoh 651
Những thông báo không hoạt động khi thực hiện ở máy photocop ricoh 2001