Những mã lỗi hiển thị khi quét hình ảnh của máy photo toshiba e-studio 2051C

Một trong những loại được người dùng hợp lý nhất để có thể đem lại những thông tin hữu ích nhất cho người dùng, đểm đảm bảo công việc. Những kí hiệu được tổng hợp lại với những cách khắc phục tốt nhất để có thể đảm bảo cách sửa tốt nhất.

  • MÃ LỖI KHI QUÉT HÌNH ẢNH
    • Các thể hiện lỗi này sẽ cho bạn biết thao tác quét hình ảnh
    • Đăng nhập TopAccess, thông báo được hiển thị

Mã lỗi được hiển thị trên bản điều khiển của máy photo được tổng hơp.

MÃ LỖI

MÔ TẢ SỰ CỐ

CÁCH KHẮC PHỤC

Email
2C10, 2C12,2C13, 2C20- 2C22 Thực hiện sai thao tác Gửi Email xảy ra lỗi hệ thống hãy thử lại lần nữa hoặc liên hệ với đại diện dịch vụ đang sử dụng.
2C11,2C62 Thiết bị không đủ bộ nhớ Hoàn tất các thao tác đang thực hiện trước khi thực hiện thao tác do lỗi. Nếu không sữa được thì hãy tắt nguồn và khởi động lại.
2C14 Tham số không hợp lệ Sử dụng một tham số có sẳn, hãy tạo tham số mới. Nếu không được bạn hãy tắt nguồn khởi động lại
2C15 Kích thước mail vượt quá giới hạn cho phép hoặc kích thước mail đạt tối đa Gửi quá nhiều tài liệu cùng một lúc. Hãy gửi từng phần
2C30 – 2C33 Lỗi truy cập đĩa Hãy hoàn tất các thao tác trước khi thực hiện lại các thao tác bị lỗi. Nếu khoong được hãy tắc nguồn và khởi động lại.
2C40 Không thể chuyển đổi, định dạng tập tin hình ảnh Lỗi này xảy ra khi bạn chuyển sang định dạng PDF. Do các chức năng quét một lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy sử dụng định dạng PDF. Khi lỗi này xảy ra trong chuyển đổi khác hơn định dạng PDF. Bạn hãy tắt nguồn và sau đó quét lại. Nếu vẫn còn lỗi bạn hãy liên hệ đại diện dịch vụ
2C43 Lỗi mã hóa.Không thể tạo tập tin mới được Thực hiện lại thao tác. Hoặc tắt nguồn khởi động máy.
2C44 Không cho phép tạo tập tin Tập tin tạo ra chưa được mã hóa. Thiết lập cấu hình. Tạo tập tin không mã hóa bạn có thể liên hệ với quản trị viên.
2C45 Lỗi dữ liệu Thiết lập là đúng và thực hiện chức năng quét lần nữa. Lỗi xuất hiện nữa hãy tắt nguồn và khởi động lại.
2C60 Xảy ra sự cố HDD trong quá trình xử lí Hãy giảm số lượng các trang lại và kiểm tra xem máy chủ có đủ bộ nhớ không
2C61 Thao tác tìm địa chỉ thất bại Tắt nguồn và khởi động lại thự hiện. Thiết lập dữ liệu trong danh dách địa chỉ và thực hiện lại. Vẫn xảy ra lỗi hãy gọi đến dịch vụ của bạn
2C63 Địa chỉ IP chưa được thiết lập Thiết lập địa chỉ IP của máy bạn
2C64 Địa chỉ mail chưa được thiết lập Thiết lập địa chỉ email cho máy
2C65,2C66,2C69 Thất bại khi kết nối tới máy chủ SMTP SMTP  được thiết lập chính xác hoặc địa chỉ dịch vụ SMTP được thiết lập chính xác
2C6A Gửi Email không thành công Tắt nguồn và khởi động lại. thực hiện quét hình ảnh lại lần nữa. Lỗi vẫn xảy ra, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
2C6B Địa chỉ không phù hợp Hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kiểm tra, xác nhận SMTP hoặc nếu có kí tự nào bất thường trong địa chỉ mail. Thiết lập lại SMTP hoặc xóa kí tự bất thường trong Email
2C6C Địa chỉ không phù hợp Kiểm tra không có kí tự bất thường nào trong địa chỉ mail. Nếu xuất hiện kí hiệu bất thường bạn có thể xóa và thử lại.
2C70 Dịch vụ SMTP không có sẵn Gọi đến dịch vụ của bạn SMTP để được kích hoạt
2C71 Lỗi xác nhận SMTP Xác nhận rằng tên đăng nhập và mật khẩu bạn nhập là chính xác. Nếu SSL đã được khích hoạt bạn hãy chắc chắn rằng cổng SSL được thiết lập một cách chính xác.
2C72 Lỗi POP trước lỗi SMTP Xác nhận rằng POP trước khi cài đặt SMTP và bạn hãy thiết lập POP 3 phải chính xác.
2CC0 Thao tác bị hủy Thao tác bị hủy
2CC1 Lỗi mất điện Chắc chắn rằng cáp nguồn được kết nối đúng và lắp đặt an toàn.
Lưu tập tin
2D10,2D12,2D13 Thao tác công việc sai Tắt nguồn và khởi động lại và thử lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ
2D11 Thiết bị không đủ bộ nhớ Lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại
2D14 Tham số không hợp lệ Nếu bạn sử dụng một tham số có sẵn, hãy tạo tham số mới. Hãy tắt nguồn và sau đó thử lại công việc lần nữa nếu lỗi xảy ra.
2D15 Kích thước tập tin vượt quá giới hạn cho phép hoặc kích thước mail đạt tối đa Chia thành nhiều tập tin hoặc thử lại trong một định dạng đơn giản hơn
2D30 Không tạo được thư mục Hãy chắc chắn rằng các thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc, các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Trong trường hợp này bạn hãy chờ một chút và thử lại. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc
2D31,2D33 Không thể tạo tập tin mới Thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ thực hiện. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc, các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Nếu tình trạng xảy ra các vấn đềhãy tắt nguồn và khởi động lại máy
2D32 Xóa tập tin không thành công Thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ thực hiện. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc, các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Nếu tình trạng xảy ra các vấn đềhãy tắt nguồn và khởi động lại máy
2D40 Không thể chuyển đổi, định dạng tập tin hình ảnh Lỗi này xảy ra khi bạn chuyển sang định dạng PDF. Thực hiện quét một lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra bạn hãy sử dụng định dạng PDF. Khi lỗi này xảy ra trong chuyển đổi khác hơn định dạng PDF.
2D43 Lỗi mã hóa, không thể tạo tập tin mới được Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi bạn thực hiện lại. Tắt nguồn và khởi động sau đó.
2D44 Không cho phép tạo tập tin Tập tin bạn tạo ra chưa được mã hóa.Thiết lập cấu hình và khởi động lại máy.
2D45 Lỗi dữ liệu Thiết lập là đúng và thực hiện chức năng quét lần nữa.
2D62 Thao tác kết nối với đường dẫn không thành công. Kiểm tra lại lại đường dẫn Kiểm tra địa chỉ IP và những thiết lập cần thiết cho thiết bị. Kiểm tra chắc chắn máy chủ có hoạt động hay không.
2D63 Đường dẫn mạng không hợp lệ. Kết nối đúng thư mục và những khả năng cần thiết.
2D64 Đăng nhập tập tin không thành công.Bạn hãy kiểm tra lại tên và mật khẩu Sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào các máy chủ tập tin là đúng, hoặc có thể kết nối tới các máy chủ tập tin chính xác. Sau đó thưc hiện quét lại các thao tác.
2D65 Có quá nhiều tài liệu trong thư mục.Thao tác tạo tài liệu mới không thành công Xóa các dữ liệu trong các thư mục lưu trữ trong thiết bị và quét lại
2D66 Không thể xử lý thao tác công việc của bạn.Bộ nhớ lưu trữ không đủ Hãy giảm số lượng các trang  và thử lại. Sau đó bạn hãy kiểm tra xem máy chủ hoặc đĩa địa phương có đủ bộ nhớ không .
2D67 Dịch vụ FTP không có sẵn Yêu cầu quản trị của bạn thiết lập các dịch vụ FTP có cấu hình đúng
2D68 Dịch vụ File Sharing là không có sẵn Yêu cầu quản trị của bạn kích hoạt SMB
2D69 Dịch vụ NetWare là không có sẵn Yêu cầu quản trị của bạn kích hoạt NetWare
2DA6 Xóa tập tin  không thành công Xóa các tập tin trong thư mục, bật tắt nguồn và sau đó trở về, và thực hiện lại quá công việc vấn đề. Nếu lỗi vẫn còn, liên hệ với đại diện dịch vụ
2DA7 Tãy tắt nguồn và khởi động lại. Thực hiện các công việc mỗi lần. Nếu lỗi vẫn còn gọi đến các dịch vụ của bạn đang sử dụng
2DC0 Thao tác bị hủy bỏ Thao tác bị hủy bỏ
2DC1 Mất điện Chắc chắn rằng cáp nguồn được kết nối đúng và được lắp đặt một cách an toàn. Thực hiện lại công việc để kiểm tra.
Lưu trong USB
2E10,2E12,2E13 Thao tác công việc sai Tắt nguồn và khởi động lại và thử lại lần nữa. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ
2E11 Thiết bị không đủ bộ nhớ Hãy chờ một tí và thử lại công việc lần nữa. Tắt nguồn và thực hiện lại công việc để kiểm tra.
2E14 Tham số không hợp lệ Sử dụng một tham số có sẵn,Bạn hãy tạo tham số mới. Tắt nguồn và thực hiện lại công việc để kiểm tra.
2E15 Kích thước mail vượt quá giới hạn cho phép hoặc kích thước mail đạt tối đa Chia thành nhiều tập tin hoặc thử lại trong một định dạng đơn giản hơn
2E30 Không tạo được thư mục Chắc chắn rằng các thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc,các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Trong trường hợp này hãy chờ một chút và thử lại. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc
2E31,2E33 Không thể tạo tập tin mới Chắc chắn rằng các thư mục lưu trữ có thể ghi và các thư mục trong ổ đĩa có đủ bộ nhớ. Nếu có nhiều thao tác thực hiện cùng một lúc, các lỗi có thể xảy ra vì các đĩa tạm thời không có đủ bộ nhớ. Trong trường hợp này bạn hãy chờ một chút và thử lại. Nếu lỗi vẫn còn bạn hãy tắt nguồn và khởi động lại và thử lại công việc.
2E32 Xóa tập tin không thành công Xóa các tập tin trong thư mục, bật tắt nguồn và sau đó trở về, và thực hiện lại quá công việc vấn đề. Nếu lỗi vẫn còn, liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn
Xem thêm những bài viết hiện nay về các lỗi hiện nay tại giavan.vn
Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C (Phần 4)
Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C (Phần 3)
Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C (Phần 2)