Lấy giấy kẹt trong nắp trước hoặc finisher của máy photo ricoh 3260C

Lấy giấy kẹt trong nắp trước hoặc finisher của máy photo ricoh đem lại một trong những tính năng cần thiết hiện để có thể tham khảo những tài liệu tốt nhất của những kỹ thuật viện đem đến với người dùng. Để biêt thêm thông tin chi tiết về các lỗi khác hay gặp các vấn đề khác của máy hãy gọi đến (08) 3848 6667 để nhận được thông tin nhanh nhất.

Xem thêm các bài viết khác của lỗi máy photocopy:
Thông báo lỗi hiển thị trên màn hình ở máy photo Ricoh 3260C
Hướng dẫn cách thay hộp mực ở máy photoricoh 3260C
Hướng dẫn cách đặt giấy ở khay giấy 2 và 3 dòng máy photo ricoh 3260C
 • LOẠI BỎ GIẤY KẸT
  • Tìm thấy nhãn dán hướng dẫn cách khắc phục, giải quyết loại bỏ giấy kẹt trong bên trong nắp trước hoặc trong finisher
  • Hướng dẫn khắc phục hiển thị bên phải màn hình bạn hãy tham khảo  hướng dẫn khắc phục sự cố khi bạn lấy, gỡ bỏ giấy kẹt ra
   Hướng dẫn loại bỏ giấy kẹt của dòng máy photocopy ricoh 3260c

A : Sau mỗi bước thực hiện bạn hãy nhấn [ Next]. Để kiểm tra các bước tiếp theo lần nữa bạn hãy nhấn [ Previous]

B : Thực hiện xong bước cuối cùng, bạn hãy mở nắp trước của thiết bị và thực hiện theo hướng dẫn ở mặt sau của nắp thiết bị
Hướng dẫn loại bỏ giấy kẹt của dòng máy photocopy ricoh 3260c 1

C : Đóng nắp phía trước

 • KHI D LIT
  • Mở nắp trước
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Xoay đòn bẫy B2 sang bên trái và kéo nó ra
  • Nâng đòn bẫy D2 lên và lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Nâng đòn bẫy D3 lên
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Xoay núm D1 theo chiều kim đồng hồ để lấy giấy bị kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Nâng đòn bẫy D4 lên và lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Hãy quay trở lại đơn vị
  • Đóng nắp trước lại
 • KHI D VÀ E LIT
  • Mở nắp trước của finisher
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Xoay đòn bẫy R1 qua trái
  • Mở nắp trước và xoay núm D1 khoảng 5-6 lần theo chiều kim đồng hồ để lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Mở nắp trước ra và xoay núm E1 khoảng 5-6 lần theo chiều kim đồng hồ để lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
 • KHI E LIT
  • Nắp phía trước của finisher ra
  • Xoay đòn bẫy R1 về phía trái
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Mở nắp trước ra và xoay núm E1 khoảng 5-6 lần theo chiều kim đồng hồ để lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo E2 và kéo nó ra ngoài từ từ
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Nâng đòn bẫy E3 lên
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Lấy giấy kẹt ra và trở về vị trí ban đầu
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đóng nắp trước
 • KHI C LIT
  • Mở nắp cửa trước ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Sau đó hãy xoay đòn bẫy B2 qua trái và kéo nó ra
  • Xoay núm C1 theo chiều kim đồng hồ để lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Lấy giấy kẹt ra từ cạnh bên trái
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Xoay đòn bẫy B4 về phía bên phải và lấy giấy kẹt ra
  • Xoay đòn bẫy B4 lần nữa đến vị trí bản gốc
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đóng nắp trước lại
 • KHI B LIT
  • Nắp trước ra mở ra
  • Xoay núm B1 khoảng 4-5 lần theo chiều kim đồng hồ để lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Xoay đòn bẫy B2 về phía bên trái và kéo nó ra từ từ
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo đòn bẫy B3 và lấy giấy kẹt ra
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Xoay đòn bẫy B3 lần nữa đến vị trí bản gốc
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Xoay đòn bẫy B4 qua phải và xoay về vị trí bản gốc
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đóng nắp trước lại
 • KHI F LIT
  • Mở nắp trước ra
  • Kéo E2 ra và kéo đơn vị in 2 mặt ra ngoài
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo đòn bẫy F xuống và nhấn vào nút đó
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Lấy giấy kẹt ra
  • Sau đó xoay đòn bẫy F đến vị trí của bản gốc
   lay-giay-ket-trong-nap-truoc-hoac-finisher-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Quay trở lại đơn vị 2 mặt