Hướng dẫn lấy giấy kẹt ở khay tay (ADF) của máy photo ricoh 651

Với những vị trí kẹt khác nhau bạn có thể sử dụng những cách khác nhau để có thể sử dụng một cách tốt nhất, đểm có thể đảm bảo một tính năng hợp lý nhất về công việc. Hướng dẫn lấy giấy kẹt ở khay tay (ADF) của máy photo ricoh 651 một bài viết tổng hợp cách lấy giấy giấy kẹt ra khỏi vị trí bị kẹt giấy.

Xem thêm những bài viết cụ thể về các lỗi của máy photocopy:
Trình trạng bộ nhớ và số trang vượt mức khi sử dụng ở máy photo ricoh 651
Những lỗi khi thiết lập chế độ in ở máy photocopy toshiba e-studio 281C
Thông báo lỗi trình điều khiển in ở máy photo toshiba e-studio 281C
 • KHI Q LIT
  • Mở nắp che phía trên lại
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Hãy nâng trục lăn lên
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Hãy lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Và đóng nắp che phía trên lại
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Mở nắp Finisher phía trước lại
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Hạ đòn bẫy Q1 xuống
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Lấy giấy kẹt ra
  • Đóng nắp Finisher phía trước lại
 • KHI R LIT
 • FINISHER 3000 M
 • KHI R1,2,3, LIT
  • Mở nắp phía trước
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Nâng đòn bẫy R1 lên
  • Thiết lập các tùy chọn Interposer, hạ đòn bẫy Q2 xuống và sau đó nâng đòn bẫy R1 lên
  • Nếu bạn không thể lấy giấy kẹt ra bạn hãy nâng đòn bẫy R2 lên và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Nâng đòn bẫy R3 lên và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Đóng nắp trước lại
 • KHI R4,5,6 VÀ R7 LIT
  • Mở nắp trước
  • Hạ đòn bẫy R4 xuống và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Không thể lấy giấy kẹt ra bạn hãy hạ đòn bẫy R5 và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Không thể lấy giấy kẹt ra bạn hãy nâng đòn bẫy R6 lên và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Kéo R7 và kéo đơn vị kẹp giấy ra ngoài, sau đó lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Đóng nắp trước lại
 • KHI P1 LIT
  • Mở nắp che tài liệu phía trên
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Nâng trục lăn lên
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Lấy bản gốc bị kẹt
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Đóng nắp che tài liệu lại
 • KHI U LIT
  • Mở nắp trên và lấy giấy kẹt
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Đóng nắp trên lại
 • KHI R LIT

BOOKLET FINISHER

 • KHI R1,R2 HOẶC R3 LIT
  • Mở nắp phía trước
  • Nâng đòn bẫy R1 lên
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Khi thiết lập các tùy chọn Interposer, hạ đòn bẫy Q2 xuống và sau đó nâng đòn bẫy R1 lên
  • Lấy giấy kẹt ra, bạn hãy nâng đòn bẫy R2 và lấy nó ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Nâng đòn bẫy lên và lấy giấy kẹt raBạn hãy đóng nắp phía trước lại
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
 • KHI R4,5 HOẶC R6 LIT
  • Mở nắp phía trước
  • Hạ đòn bẫy R4 và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Không thể lấy giấy kẹt ra bạ hãy hạ đòn bẫy R5 và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Không thể lấy giấy kẹt ra,sau đó bạn hãy nâng đòn bẫy R6 và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
 • KHI R7,8 HOẶC R9 LIT
  • Xoay chốt núm R7 ngược chiều kim đồng hồ
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Xoay núm R8 ngược chiều kim đồng hồ và lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Kéo đòn bẫy R9 và kéo đơn vị kẹp giấy ra ngoài sau đó lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Hãy đóng nắp phía trước
 • KHI W LIT
  • Mở khay chứa giấy nằm ở nắp bên phải
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Lấy giấy kẹt ra
   huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
  • Đóng nắp phải của khay chứa giấy lại
huong-dan-lay-giay-ket-o-khay-tay-adf-cua -may-photo-ricoh-651
Những điểm hay kẹt được đánh dấu với các chữa cái

Gia Văn luôn muốn mọi khách hàng có được những hỗ trợ tốt nhất để có thể thực hiện công việc của mình và những thông tin cần thiết hiên nay. Bạn có thể gọi trực tiếp đến (08) 3848 6667 để có thể được tư vấn tốt nhất về tình trạng máy và những thông tin những chiếc máy hiện nay trên thị trường.