Hướng dẫn lắp ráp Booklet Finisher ở máy photo Ricoh 2075

Bạn có thể tham khảo thêm những thông tin bên dưới để có thể đem lại một chiếc máy hoạt động tốt trong công việc. Với việc tháo ráp Booklet Finisher sẽ dễ dàng hơn khi tình trang kẹt giấy hay phần đục lỗ bị lỗi gây ra tình trạng máy không hoạt động hiện nay. Gia Văn hân hạnh những thông tin bên dưới sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề cần dùng hiện nay của máy.

Xem thêm những bài viết cần thiết hiện về các lỗi của máy ricoh:
Hướng dẫn đặt giấy vào khay giấy ở máy photo Ricoh 2075
Những nguyên nhân không hoạt động ở máy photo ricoh 2075
Sự cố về mực và dữ liệu ở máy photo Rioch 2075
 • THÊM KẸP GIẤY
  • Khi lấy giấy kẹt ra khỏi máy bạn không thể lấy giấy hết giấy kẹt ra khỏi giấy được một lần. Cần dùng những tính năng khác để có thể giúp bạn loại giấy kẹt ra khỏi máy.

CHÚ Ý

 • Sử dụng loại giấy kẹp khác loại giấy kẹp sử dụng của nhà yêu cầu khuyến cáo để tránh tình trang kẹt giấy hiện nay.
 • Kẹt giấy cũng có thể xảy ra nếu sử dụng Booklet Finisher mà chưa thiết lập kẹp giấy ở bộ phận đóng sách. Để tránh tình trạng này hãy chắc chắn rằng hộp kẹp giấy đã được cài đặt.
 • FINISHER 3000M ( 50 TỜ KẸP GIẤY), BOOKLET FINISHER
  • Mở nắp phía trước
  • Kéo đơn vị kẹp giấy ra
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Kéo nhẹ nhàng hộp kẹp giấy ra ngoài
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Giữ 2 cạnh bên của hộp kẹp giấy
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Lấy hộp kẹp giấy đã hết để thêm kẹp giấy vào theo hướng mũi tên
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Đẩy hộp kẹp giấy mới vừa thêm vào đến khi nghe giống tiếng click chuột
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Đẩy đơn vị phía trên vào trong hộp kẹp giấy
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Kéo dây màu trắng ra ngoài
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Tiếp theo hãy đẩy hộp kẹp giấy xuống đến khi nghe giống tiếng click chuột
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Trở lại vị trí ban đầu của đơn vị kẹp giấy khi thực hiện
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Hãy đóng nắp của finisher ở phía trước lại
 • BOOKLET FINISHER ( SADDLE STITCH)
  • Mở nắp ở phía trước
  • Thực hiện kéo đơn vị kẹp giấy ra ngoài
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Kéo đòn bẫy S2
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Kéo nhẹ nhàng hộp kẹp giấy ra
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Giữ 2 cạnh bên của hộp kẹp giấy và kéo đơn vị phía trên lên
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Lấy hộp kẹp giấy ra để thêm kẹp giấy vào theo hướng mũi tên
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Đẩy hộp kệp giấy vào đến khi nghe giống như tiếng click chuột
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Đẩy nhẹ nhàng đơn vị phía trên lên
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Kéo dây màu trắng ra
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Sau đó đẩy hộp kẹp giấy vào đến khi nghe giống tiếng click chuột
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Trở lại vị trí ban đầu của đòn bẫy S2
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Qay lại vị trí ban đầu của đơn vị kẹp giấy
  • Đóng nắp trước của finisher lại
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
 • THÁO ĐƠN VỊ ĐỤC LỖ
  • Không sử dụng bản điều khiển cảm ứng để gửi thông báo cho bạn biết sử ụng chức năng đục lỗ được nữa.
 • FINISHER 3000M ( 50 TỜ KẸP GIẤY), BOOKLET FINISHER
  • Mở nắp trước của finisher ra
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Hãy kéo hộp chứa đơn vị đục lỗ ra
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075
  • Lắp lại hộp đục lỗ
   huong-dan-cach-thay-hop-muc-o-may-photocopy-ricoh-2075

Gọi đến (08) 3848 6667 để có thể đem lại những tư vấn hợp lý về các lỗi của máy photo hiện nay. Các kỹ thuật viên đem lại những thông tin cần thiết để người dùng có thêm kiến thức về các sử dụng chiếc máy photo.

Các bài viết liên quang của dòng máy photocopy tại giavan.vn
Hướng dẫn cách đặt giấy ở khay giấy 2 và 3 dòng máy photo ricoh 3260C
Hướng dẫn cách thay hộp mực ở máy photoricoh 3260C
Thông báo lỗi hiển thị trên màn hình ở máy photo Ricoh 3260C