Cách tháo ráp đơn vị đóng sách của máy photo Ricoh 3260C

Những hướng dẫn bên dưới để có thể đem lại những thông tin cần thiết hiện nay để có thể giải quyết những sự cố do máy gây ra. Để đảm bảo máy hoạt động bạn hãy đọc những thông tin cần thiết về máy photo để có thể khắc phục được khi máy gặp vấn đề hoạt động.

Xem thêm những thông tin cần thiết từ các bài viết về lỗi của máy photo:
Cách lấy giấy kẹt ra khỏi Finisher của máy photo Ricoh 3260C (Phần 2)
Cách lấy giấy ở phần hộp mail của máy photo ricoh 3260C
Lấy giấy kẹt trong nắp trước hoặc finisher của máy photo ricoh 3260C
 • THÊM KẸP GIẤY
 • CHÚ Ý
  • Nếu sử dụng kẹp giấy khác hơn những gì chúng tôi khuyến khích thì sự cố kẹt kẹp giấy có thể xảy ra
  • Kẹt giấy có thể xảy ra nếu bộ phận đóng sách không sử dụng kẹp giấy mà sử dụng Finisher MEC BK. Đảm bảo hộp kẹp giấy được thiết lập.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • Để biết thêm thông tin về phân loại của Finisher bạn hãy xem tùy chọn thêm
 • FINISHER MEC ( 50 TỜ KẸP GIẤY ), FINISHER MEC BK (ĐƠN VỊ ĐÓNG SÁCH )
  • Mở nắp trước của Finisher ra
  • Kéo đơn vị kẹp giấy ra ngoài
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo hộp kẹp giấy ra nhẹ nhàng
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Giữ 2 cạnh của hộp kẹp giấy và kéo phần trên ra
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Lấy hộp kẹp giấy ra và thêm kẹp giấy theo hướng mũi tên
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Lắp lại hộp kẹp giấy mới đến khi bạn nghe giống như tiếng click chuột
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo nhẹ nhàng đơn vị phía trên vào hộp kẹp giấy
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo miếng màu trắng ra
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đẩy hộp kẹp giấy xuống đến khi nghe giống tiếng click chuột
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Hãy trở về vị trí ban đầu của đơn vị kẹp giấy
  • Đóng nắp trước của Finisher
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
 • FINISHER MEC BK ( ĐƠN VỊ ĐÓNG SÁCH)
  • Mở nắp trước của Finisher
  • Hãy kéo đơn vị kẹp giấy ra
  • Kéo đòn bẫy S2
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo hộp kẹp giấy ra nhẹ nhàng
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Giữ 2 cạnh của hộp kẹp giấy và kéo đơn vị phía trên lên
 • CHÚ Ý
  • Nếu không thể kéo đơn vị phía trên ra co thể do trong hộp kẹp giấy còn kẹp giấy bạn không cần phải thêm kẹp giấy vào
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Hộp kẹp giấy ra và thêm vào theo hướng mũi tên
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đẩy hộp kẹp giấy mới vào đến khi bạn nghe giống tiếng click chuột
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đẩy đơn vị phía trên vào hộp kẹp giấy một cách nhẹ nhàng
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo miếng màu trắng ra
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đẩy hộp kẹp giấy xuống đến khi bạn nghe giống tiếng click chuột
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Quay lại vị trí ban đầu của đòn bẫy S2
  • Quay lại vị trí ban đầu của đơn vị kẹp giấy
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Finisher hãy đóng nắp nó lại
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
 • FINISHER 3000B ( 100 TỜ KẸP GIẤY )
  • Mở nắp phía trước của Finisher
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo đòn bẫy của đơn vị kẹp giấy
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo hộp kẹp giấy ra nhẹ nhàng
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đặt hộp kẹp giấy xuống bề mặt của đòn bẫy
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Nâng nắp lên
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Thiết lập hộp kẹp giấy mới
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo nắp xuống đến khi bạn nghe giống tiếng click chuột
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo miếng màu trắng
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Mở xung quanh hộp kẹp giấy
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Lắp hộp kẹp giấy vào
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Kéo hộp kẹp giấy vào đến khi nghe giống tiiensg click chuột
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c
  • Đóng nắp trước của finisher lại
   cach-thao-rap-don-vi-dong-sach-cua-may-photo-ricoh-3260c

Gọi (08) 3848 6667 để được tư vấn trực tiếp từ các nhân viên kỹ thuật máy photo, hoặc truy cập vào website để được tu vấn cụ thể hơn. Gia Văn luôn muốn mọi khách hàng có được những hỗ trợ tốt nhất để có thể thực hiện công việc của mình và những thông tin cần thiết hiên nay.

Xem thêm các bài viết dòng máy ricoh của nhân viên kỹ thuật
Cách lấy giấy kẹt ra khỏi Finisher của máy photo Ricoh 3260C (Phần 2)
Cách lấy giấy ở phần hộp mail của máy photo ricoh 3260C
Cách lấy giấy kẹt ra khỏi Finisher của máy photo Ricoh 3260C