Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C (Phần 4)

Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photo sẽ giúp giải nhận biết được các lỗi theo mã lỗi được thiết lập với người dùng hiện nay để đảm bảo những tính năng độc đáo nhất và đảm bảo cho người dùng khả năng khắc phục lỗi cao hơn. Bạn có thể liên hệ qua số (08) 3848 6667 để được tư vấn thêm những vấn đề cần thiết cho máy của bạn.

  • MÃ LỖI
    • TopAccess các trang danh sách công việc; in ấn, truyền tải, tiếp nhận, và các công việc quét. Các mã lỗi sau đây được hiển thị trong bảng sau [Logs] tab.
  • TIP
    • Mã lỗi cũng được hiển thị trên [LOG] màn hình điều khiển cảm ứng.

MÃ LỖI KHI IN

Mã lỗi MÔ TẢ SỰU CỐ CÁCH KHẮC PHỤC
4011 Thao tác bị hủy bỏ Thao tác bị hủy bỏ
4021 Mất điện Kiểm tra xem cáp nguồn được kết nối đúng chưa, có chèn an toàn không
4031 Lỗi HDD full Xóa thao tác in không cần thiết và bộ phận in nào không hợp lệ
4041 Lỗi xác thực người dùng Người dùng thực hiện việc in ấn chưa được xác nhận hoặc đăng ký. Thực hiện xác thực người sử dụng hoặc đăng ký người dùng
4042 Lỗi xác thực mã người dùng Kiểm tra thông tin về mã đăng kí trong thiết bị
4045 Có vài chỗ không phù hợp với các kết nối máy chủ LDAP hoặc lỗi thiết lập Gửi yêu cầu cho LDAP
4111 Số bản in bắt đầu từ số 0 Số bản in được quy định tại bộ phận quản lý và người sử dụng bắt đầu từ “0” ở cùng một thời điểm. Thiết lập lại hoặc thiết lập lại
4112 Số bản in bắt đầu từ số 0 Số bản in được quy định tại bộ phận quản lý và người sử dụng bắt đầu từ “0” ở cùng một thời điểm. Bạn hãy thiết lập lại hoặc thiết lập lại
4113 Số bản in bắt đầu từ số 0 Số bản in được quy định tại bộ phận quản lý và người sử dụng bắt đầu từ “0” ở cùng một thời điểm. Bạn hãy thiết lập lại hoặc thiết lập lại
4121 Hủy bỏ công việc do lỗi truy cập từ bên ngoài Đặt thẻ vào và thực hiện việc in lại

Lắp thẻ và thực hiện thao tác in lại hoặc liên hệ với quản trị viên của bạn

Thiết lập các thao tác chính lại và thực hiện in ấn lại lần nữa

Xóa nhật ký thiết lập in và thực hiện in lại

4211 Lỗi giới hạn lưu trữ dữ liệu in ấn khi thực hiện Hãy in các dữ liệu được lưu trữ vào ổ cứng tạm thời ( chế độ in Proof, in cá nhân, in theo lịch trình,vv…) Sử dụng in ấn bình thường
4212 Lỗi giới hạn lưu trữ E – Filing Bạn hãy In ấn các dữ liệu được lưu trữ vào ổ cứng (Chế độ in và e-Filing, in e-Filing, vv) chức năng không thể thực hiện. Sử dụng chức năng in ấn bình thường
4213 Lỗi giới hạn lưu trữ Thiết lập lưu trữ tập tin không hiển thị thiết lập lại chức năng.
4214 Fax / thất bại truyền iFax Fax / truyền iFax hoặc N / W-Fax / chức năng iFax được thiết lập bị vô hiệu hóa
4221 Lỗi in cá nhân Thao tác khác không thực hiện được chỉ thực hiện in ấn cá nhân
4311 Thao tác không hoàn thành Thao tác không thực hiện được
4312 Tập tin không được lưu trữ Thao tác không thực hiện được
4313 Không được phép lưu trữ trong E-FILLING Thao tác không thực hiện được
4314 Không được phép gửi Fax/iFax Thao tác không thực hiện được
4321 Không được phép in ấn trong các thiết lập mặc định Thao tác không thực hiện được
4411 Dữ liệu hình ảnh in ra kém chất lượng Tập tin bị hỏng thực hiện in lại ổ đĩa máy in khác
4412 Lỗi mã hóa 2 kí hiệu Lỗi mã hóa 2  kí hiệu xảy ra khi các tập tin PDF được mã hóa mà không được hỗ trợ
4611 Thao tác tải Font chữ thất bại Kiểu chữ chưa được đăng kí không có trong thư viện
4612 Thao tác tải Font chữ thất bại Ổ cứng không đủ bộ nhớ, font chữ chưa được thêm đăng kí vào
4613 Thao tác tải Font chữ thất bại Font chữ chưa được đăng kí. Hãy tải hoặc tạo lại dữ liệu phông chữ
4621 Thao tác tải Font chữ xảy ra sự cố Hãy kiểm tra font chữ đã được đăng kí sẵn
4F10 In thất bại Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi bạn đã khắc phục, hãy tắt nguồn và sau khởi động lại máy. Nếu vẫn xảy ra sự cố hãy liên hệ  với đại diện dịch vụ bạn đang sử dụng
Bạn có thể tham khảo những bài viết bên dưới để có thể khắc phục các tình trạng của máy khi hoạt động.
Những thông báo lỗi hiển thị trên màn hình của máy photocopy toshiba e2051C
Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C (Phần 2)
Các mã lỗi truyền và nhận thông tin khi thực hiện kết nối ở máy photocopy toshiba e-studio 2051C (Phần 3)