Các lỗi không thể thực hiện quét hình ảnh từ máy tính với office 2013

Bạn không thể thực hiện quét hình ảnh từ máy tính với office 2013 với những máy với cấu hình khá kém hệ điều hành hiện nay. Với một số máy photocopy chỉ sẽ hỗ trợ cho một số hệ điêu hành nào thích hợp với máy để khắc phục tình trạng trên bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thể đem lại một chiếc máy có thể sử dụng hầu hết các chức năng với tất cả các hệ điều hành và ứng dụng phần mềm hiện nay.

Mô tả sự cố

Hình ảnh không thể quét từ máy tính với phần mềm office 2013

          Cách khắc phục

 • Cài đặt trình điều khiển máy quét cho thiết bị.
 • Tham khảo thêm các thiết bị để cài đặt ở các dịch vụ cung cấp hiện nay của các thiết bị máy photocopy.
 • Hãy gọi các dịch vụ để thực hiện các chức năng để thực hiện khi không thể thực thi ứng dụng tại máy.

SỰ CỐ LƯU TRỮ TIỆN ÍCH E- FILLING

 • Sự cố trình duyệt web tiện ích dựa trên e-filing.
 • CHÚ Ý
  • Chức năng E- Filing sẽ thông báo khi ổ cứng đã được cài đặt

NHIỀU THÔNG BÁO XUẤT HIỆN

Mô tả sự cố

 • Khi không thông báo xuất hiện và E-filng không kiểm soát được

           Cách khắc phục

 • Tắt tất cả thông báo lại và thoát khỏi trình duyệt web. Khởi động và làm sạch trình duyệt trong thử mực tùy chọn.

CÁC NỘI DUNG HIỂN THỊ TRONG MỘT THỜI GIAN

Mô tả sự cố

 • Các nội dung hiển thị trong một thời gian

Cách khắc phục

 • Hơn 100 nội dung hiển thị có thể mất một thời gian dài. Rút ngắn thời gian hiển thị cần thiết cho máy

THÔNG BÁO LỖI

 • Bên dưới là bản thông báo các lỗi được tổng hợp lại thuận tiện cho việc sử lý lỗi của máy.
THÔNG BÁO CÁCH KHẮC PHỤC
Lỗi bộ phận. Bạn hãy khởi động lại E-Filing Hãy tắt thiết bị và sau đó mở lại và thử lại công việc lần nữa. Liên hệ với người bán hàng để được hỗ trợ.
E-Filing session hết hạn. Bạn hãy khởi động lại Thoát khỏi e-filing và thay đổi các thiết lập để thời gian được nhiều hơn trong cài đặt chế độ quản trị TopAccess. Khởi động lại
Các mục được sửa đổi. Sửa đổi bởi người sử dụng khác. Thử lại lần nữa sau khi người sử dụng khác hoàn tất
E- Filing Session không thể thực hiện. Ổ cứng đầy Xóa những dữ liệu không cần thiết từ trình điều khiển. Làm thế nào để xóa dữ liệu từ trình điều khiển bạn hãy tham khảo hướng dẫn về E- Filing
Không thể tạo hộp. Ổ cứng đầy Xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa.
Không thể tạo thêm thư mục .Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết,sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể chỉnh sửa tài liệu .Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết,sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể thêm trang . Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết,sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể lưu tài liệu. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết,sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Không thể tải thư mục lưu. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết,sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác cắt ( bỏ) không thành công.Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác sao chép không thành công. Ổ cứng đầy Bạn hãy xóa những dữ liệu không cần thiết,sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác dán ( hoàn tác) không thành công. Ổ cứng đầy Xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa
Thao tác lưu trữ không thành công. Ổ cứng đầy Xóa những dữ liệu không cần thiết, sử dụng các chức năng chính hoặc xóa dữ liệu trong thư mục để tạo khoảng trống cho ổ đĩa.
Không thể tạo thư mục mới. Số bản tối đa của thư mục Xóa những thư mục không cần thiết và tạo thư mục mới. Có thể tạo hơn 100 thư mục trong mỗi hộp
Không thể tạo tài liệu mới. Tài liệu đạt tối đa Xóa những thư mục không cần thiết và tạo thư mục mới. Bạn có thể tạo hơn 400 thư mục trong mỗi hộp và thư mục
Không thể thêm trang. Số bản tối đa của giấy Hãy xóa những thư mục không cần thiết và thêm trang mới. Một tài liệu có thể chứa 200 trang
Thao tác dán thất bại. Số bản tối đa của giấy Những thư mục không cần thiết và thêm trang mới hãy xóa. Một tài liệu có thể chứa 200 trang
Thao tác cắt thất bại. Các mục bị xóa hoặc thay đổi Làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Thao tác sao chép thất bại. Xóa các mục hoặc thay đổi Làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Thao tác dán thất bại. Xóa hoặc thay đổi các mục Làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Thao tác xóa thất bại. Xóa hoặc thay đổi các mục Làm mới tràn và chắc rằng các mục đã xóa hoặc thay đổi
Nhập mật khẩu Nhập đúng mật khẩu
Thư mục với tên bạn đã được đăng kí. Bạn hãy thử lại Nhập tên khác chưa sử dụng
Nguười dung nào đó đã lưu hoặc tải lên. Bạn hãy thử lại sau Tài liệu lưu trữ hoặc tải lên bởi người dung khác. Sau khi người dung khác hoàn tất
Không thể lưu được nữa dữ liệu đã vượt quá mức cho phép. Tập tin lớn hơn 2GB không thể tạo được. Chắc các tập tin lưu trữ ít hơn 2 GB bằng cách lưu thành nhiều tập tin nhỏ thay vì lưu một tập tin lớn
Các tập tin không thể xóa. Một tập tin đang được sử dụng Tập tin đang được sử dụng bởi người dung khác. Thử lại lần nữa sau khi người dung khác hoàn tất
Tài liệu đang được sử dụng. Hãy thử lại sau khi người dung khác hoàn tất
Định dạng tập tin không phù hợp. Bạn hãy liên hệ với quản trị viên của bạn Liên hệ với quản trị của bạn để chuyển đổi các tập tin lưu trữ và thử lại
E-Filing không hoạt động E-Filing không hoạt động.
Xem thêm những bài viết hiện nay của máy photocopy tại giavan.vn
Lỗi trạng thái TopAccessDocMon khi sử dụng chức năng in của máy toshiba e-studio 720
Sự cố chức năng in khi thực hiện ở dòng máy photo toshiba 720
Các lỗi thông báo hiển thị ở màn hình máy photocopy toshiba e-studio 2505