Máy Photocopy Toshiba E-STUDIO 3555C

212,000,000

– Tốc độ In/copy màu và B&W: 35 tờ/phút
– In ,Scan : mạng (network)-có sẵn
– Chia bộ điện tử : có sẵn
– RADF :Tự động nạp & đảo mặt bản gốc:có sẵn
– ADU : Tự động đảo mặt bản sao: có sẵn
– In từ điện thoại di dộng khi kết nối mạng wireless