Những vấn đề về sự cố kết nối mạng khi bạn in ở máy photo toshiba e-studio 2051C

Những vấn đề về sự cố kết nối mạng khi bạn in ở máy photo toshiba e-studio 2051C được hỗ trợ từ những thông tin cần thiết hiện nay để đảm bảo cho những tính năng cần thiết về cách sử dụng và những thông sô về các kỹ thuật hiện nay. Với hưỡng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn có thể xử lý toàn bộ những thông tin cần thiết về các thiết bị của máy photocopy.

 

 • LỖI KẾT NỐI MẠNG 
  • Bạn có thể tham khảo những thông tin về các bài viết về các sản phẩm hiên nay của dòng máy đem lại sự hỗ trợ cho bạn những thiết kế độc đáo nhất.
  • Sự cố khi in
 • MÁY IN KHÔNG THỂ KẾT NỐI VỚI MẠNG SMB

Mô tả sự cố

 • Bạn cố gắng thự hiện in bản tài liệu sử dụng kết nối mạng SMB, thao tác in có thẻ bị dừng lại và bạn nhận liện tục các vấn đề về sự kết nối được thông báo” không thể kết nối với máy tính hoặc tập tin không thể in được”

Cách khắc phục

 • Sử dụng thiết bị mạng SMB khi thực hiện chế độ in
 • Sử dụng Windows XP, Vista, Win 7, Win server 2003 hoặc Win server 2008 là máy chủ để in ấn thì chúng tối khuyến khích thực hiện thông qua win print sever và dùng LPR để thay thế
 • BẠN KHÔNG THỂ IN VỚI THIẾT BỊ

Mô tả sự cố

 • Bạn không thể in với thiết bị

Cách khắc phục,giải quyết

 • Danh sách để bạn kiểm tra vấn đề liên quan đến mạng

Một số hệ điều hành và danh sách kiểm tra các phương pháp được cung cấp khi xảy ra sự cố.

STT Kiểm tra Đúng Sai Cách khắc phục
1 Thiết lập các kết nối phù hợp với mạng của bạn và máy con của bạn thành công không Bước tiếp theo

mũi tên

 

mui ten

 

Thiết lấp kết nối phù hợp để máy hoạt động
2 Thiết lập các loại thích hợp với máy của bạn chưa Bước tiếp theo

mũi tên

 

mui ten

 

Kiểm các thiết lập
3 Đang sử dụng các dịch vụ in Novell, thiết lập các kết nối mạng khi in Novell, tạo ra các máy chủ in và các bặt buộc khi in ? Bước tiếp theo

mũi tên

 

mui ten

 

Thiết lập máy chủ NetWare. Có thể tham khảo các phần mềm khác
4 Thiết lập các thao tác khi in bằng PCONSOLE hoặc NWAdmin Bước tiếp theo

mũi tên

 

mui ten

 

Sử dụng Novell PCONSOLE hoặc NWAdmin sử dụng. Có thể tham khảo hướng dẫn
5 Kiểm tra các cổng mạng và các thiết lậ với máy con để có thể đem lại một sự đảm bảo hoạt động Bước tiếp

mũi tên

 

mui ten

 

Thiết lập TCP/IP một cách chính xác giữa các máy
6 Các dịch vụ thông tin hiển thị một cách bình thường Bước tiếp

mũi tên

 

mui ten

 

Để biết thêm thông tin bạn hãy tham khảo các tài liệu mạng hoặc sử dụng một mạng tiện ích để xác định các vấn đề mạng
 • BẠN KHÔNG THỂ IN RIÊNG VỚI CHẾ ĐỘ IN APPLE TALK
  • CHÚ Ý
   • Chế độ này không hỗ trợ in ấn Macintosh.
  • Dòng máy E-STUDIO 2551C

Mô tả sự cố

Sẽ có đường sọc nhu  email thông báo.
Một số tài liệu không in được
Sử dụng các tài liệu hay trang web không in đươc

Cách khắc phục

 • Lỗi xảy ra với bản in Apple Talk, bạn hãy sử dụng LPR để thay thế
 • LỖI MÁY CON
  • Dưới đây nói về các vấn đề thực hiện các chức năng ở máy con
 • BẠN HÃY KIỂM TRA THÔNG BÁO MÁY CON
  • In ấn xảy ra sự cốở thiết lập điều kiển, thiết lập mạng, lỗi mạng và các vấn đề liên quan …… Xem hướng dẫn để khắc phục tình trạng của máy để có thể sử dụng cách tốt nhất hiện nay với máy
  • Trình điều khiển máy in
  • Sự cố về kết nối mạng
  • Sự cố khi in
  • Nếu việc in ấn được gửi từ máy con cụ thể trong cùng một mạng mà vẫn thất bại, sự cố có thể do máy con

Mô tả sự cố

Không thể thực hiện in từ máy con

Cách khắc phục

Danh sách kiểm tra các sự cố giúp bạn xác định rõ nguyên nhân các sự cố và hướng dẫn bạn cách giải quyết, khắc phục. Nếu sự cố vẫn xảy ra sau khi bạn thực hiện tất cả các bước,bạn hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn

STT KIỂM TRA ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC
1 Sao chép không đúng cách Bước tiếp theo

mũi tên

 

mui ten

Kiểm tra trong trang thiết bị của TopAccess
2 Thiết bị của TopAccess. Hỗ trợ bằng các cấu hình phần cứng Bước tiếp theo

mũi tên

 

mui ten

Cài đặt các  phần cần thiết cho thiết bị và thử lại thao tác. Để biết thêm thông tin các dịch vụ
3 Có thể thực hiện Bước kế tiếp

mũi tên

 

mui ten

Dưới đây là cách khắc phục vấn đềThiết bị không thể in
4 Bạn có bao giờ in thành công từ máy con chưa ? Bước kế tiếp

mũi tên

 

mui ten

Cách khắc phục vấn đề

Không thể thực hiện thao tác in

5 Thiết lập trình điều khiển máy in chưa hoặc kết nối SMB ? Bước kế tiếp

mũi tên

 

mui ten

Dưới đây là cách khắc phục vấn đề

Không thể thực hiện thao tác in bằng in SMB

6 Đối với in Macintosh

Bạn có thể thấy các thiết bị bạn đã tạo trong  Selector?

Bước kế tiếp

mũi tên

 

mui ten

Hãy tham khảo thêm các dòng sản phẩm
7 Vấn đề về lỗi máy con . Để biết thêm chi tiết về hướng dẫn sữa chữa khi in

 

 • CHÚ Ý
  • Chế độ không hỗ trợ in ấn từ Macintosh
  • Dòng máy e-STUDIO2551C Series
 • SỰ CỐ PHẦN CỨNG
  • Các vấn đề về sự cố thiết bị
  • Thiết bị hiển thị biểu tưởng hoặc thông báo lỗi, các sự cố về trình điều khiển máy in hoặc kết nối mạng hay các sự cố phần cứng của máy
  • Những yếu tố quan trọng về phần cứng
  • Hệ thống dây cáp và cổng kết nối
  • Đơn vị in 2 mặt hoặc Finisher
  • Phần mềm hoặc firmwave của thiết bị hỗ trợ
 • KHÔNG THỂ THỰC HIỆN THAO TÁC IN RA

Mô tả sự cố

 • Tất cả các máy con không hoạt động

Cách khắc phục

 • Kiểm tra trình điều kiển in xảy ra lỗi có hteer do thiết bị được thiết kế không hợp lý. Cũng có thể đem lại một trong những thông tin cần thiết hiện nay để thực hiện, hoặc gọi dịch vụ để hỗ trợ.
STT KIỂM TRA ĐÚNG SAI CÁCH KHẮC PHỤC
1 Ngăn cản kết nối từ máy con Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Bạn hãy xem cách khắc phục vấn đề sự cố kết nối mạng

 

2 Các công việc từ TopAccess hoặc một tiện ích quan sat in như PCONSOLE hoặc từ quản lý in ấn Bước tiếp theo

mũi tên

mui ten Khắc phục vấn đề “Vị trí kết nối mạng của thiết bị”
3 Các vấn đề về lỗi hoặc mã lỗi để giải quyết nó không ? Kết thúc mui ten Bạn hãy xem cách khắc phục vấn đề

“Thông báo lỗi”

“Mã lỗi”

 • Các hướng dẫn in ấn cho bạn biết thêm thông tin về việc các lỗi do cài đặt phần mềm
Xem thêm những bài viết khác hiện nay của các thiết bị cung cấp tại giavan.vn
Các lỗi thông báo hiển thị ở màn hình máy photocopy toshiba e-studio 2505
Những trạng thái cần biết khi sử dụng máy photocopy toshiba e-studio 2505
Những sự cố sao chép ở dòng máy photocopy Toshiba e-studio 2051C

About the Author

vannguyenthanhnhan@gmail.com

Related Post