KỆ CHÂN MÁY PHOTOCOPY

Kệ chân máy photocopy

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Kệ chân máy này dùng để kê phía dưới làm chân máy các máy photocopy nhỏ, không có chân máy như :máy photocopy toshiba E2006, E2007, E2507, 2505, 2506…

950,000